Årets folkbibliotekspris

 Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till projektledaren Karin Johansson på Malmö Stadsbibliotek. I projektet Godnattsagor inifrån läser föräldrar i fängelse in godnattsagor till sina barn.

Karin Johansson, Malmö Stadsbibliotek, får årets Bengt Hjelmqvists pris

Karin Johansson, Malmö Stadsbibliotek, får årets Bengt Hjelmqvists pris Foto: Eva Levau

-Det är barnen som stått i fokus, poängterar Karin. Projektets grundidé utgick från barnens perspektiv för att få barnen närmare sin mamma eller pappa i fängelset. Det handlar också mycket om att ge föräldern kunskapen till varför man ska bli en läsande förälder och utvärderingen visar att projektet både gett fördjupad kontakt mellan förälder och barn och ett ökat självförtroende för den intagne.

 

FAKTA

Prisutdelningen är under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och priset består av 25 000 kronor.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet