Kulturell mångfald, gemenskap och tjänster

KÖPENHAMN Rubriken Kulturell mångfald, gemenskap och tjänster, är också rubriken på den Nordiska bibliotekskonferens som just nu pågår i Köpenhamn. Konferensen präglas av föreläsningar om likheter och olikheter, mångkultur och samarbete över gränserna.

Konferensens moderator, Anne Boukris, inledde morgonen med att konstatera att världen har blivit mindre och att det finns många likheter mellan människor i olika länder. Men också många olikheter.

Konferensens moderator Anne Boukris

Konferensens moderator Anne Boukris

– Vi ska ju till exempel vara så lika här i Norden, ändå har vi valt att prata engelska på den här konferensen, säger hon och övergår till skandinaviska.

– Förstår ni vad jag säger, undrar hon och de flesta nickar jakande. Märkligt då att vi så ofta väljer engelska, konstaterar hon leende och går tillbaka till engelska.

Nya perspektiv

Efter en inspirerande föreläsning av professorn och socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (läs artikel här intill) var det dags för deltagarna att välja mellan olika parallella föreläsningar. På min lott föll en föreläsning, eller en så kallad ”paper session”, om hur man arbetar med nyanlända. I Danmark står arbetsimmigration högt på den politiska och ekonomiska dagordningen och det är ingen hemlighet att man inte vill kasta några pengar i sjön när man rekryterar utländsk arbetskraft till landet. Därför satsas också pengar på de offentliga biblioteken så att de på olika sätt ska ta hand om arbetsimmigranterna.

Projektet Newcomers and the new challengers var från början ett initiativ från Folkbiblioteken och drivs nu av det statliga Statsbiblioteket. En stor del av projektet handlar om nätverk och samarbete där stort fokus ligger på att fånga nya läsare och att göra bibliotekets tjänster kända.

– Det handlar om att ta emot nya besökare och göra det relevant för dem att besöka biblioteket, berättar Viveka Nielsen från Statsbiblioteket i Aarhus. Det gör vi bland annat genom att dela med oss av erfarenheter och tips på vår webbsida och genom nyhetsbrev. Sedan arbetar förstås varje lokalt bibliotek på olika sätt.

Ett annat projekt på samma tema är Expat Middagar. Projektet är ett samarbete mellan Statsbiblioteket, Expat in Denmark, newcomers.dk och föreningen Nydansker.

Expat Middagar handlar om att äta tillsammans på biblioteket. Alla är välkomna och man tar med sig sin egen mat. Biblioteket står för lokal och marknadsföring.

– Mat är ett utmärkt sätt att lära känna varandras kulturer, menar Viveka Nielsen. Och samtidigt en utmärkt chans att träffa såväl danskar som andra immigranter. Det är många som hittat till biblioteket tack vare middagarna, många har fått nya vänner och middagarna har blivit en succé, konstaterar hon.

Folkbibliotek och social rättvisa

Konferensens första dag avslutades med den engelske författaren och bibliotekarien John Pateman. John Pateman är för de flesta känd för sina åsikter om just Folkbiblioteken och den sociala rättvisan. Eller orättvisan. Han har genom åren skrivit många artiklar och ett antal böcker om olika aspekter av social utslagning och social klass, samhällsutveckling, internationalism och bibliotek. Den senaste boken har just titeln Public Libraries and Social Justice.

John Pateman

John Pateman

 – Behovet av att folkbibliotek  bekämpar social utslagning och engagerar sig i social rättvisa blir allt mer angeläget eftersom klyftan mellan rika och fattiga fortsätter att öka, sa han under konferensen. Om biblioteken ska utvecklas och växa i framtiden och bli relevanta för de lokala samhällena, då måste de överge föråldrade begrepp och lokalisera och anpassa besökarens behov. Det är inte lätt, men alla har rätt till möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar och biblioteken måste bli relevanta och fylla även sociala behov. Folkbiblioteken ska helt enkelt ligga i framkant när det handlar om kampen om social service och rättvisa.

FAKTA

The Nordic Library Conferense i Köpenhamn arrangeras av Kungliga biblioteket i Sverige, Nasjonalbiblioteket i Norge och Statsbiblioteket i Danmark och pågår 25 – 26 augusti 2011.

 

Expat är en förkortning av utlandsstationerade, den engelska termen för någon som tillfälligt eller varaktigt är bosatt i ett annat land.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet