Årets Koldeniusstipendiat

GÖTEBORG Årets Koldeniusstipendium gick till Viktoria Bengtsdotter Katz, universitetsadjunkt på institutionen för didaktik och pedagogisk professionalism vid Göteborgs universitet.

Bild på Viktoria Bengtsdotter Katz och Malin Koldenius under utdelningen av Koldeniusstipendiet

Viktoria Bengtsdotter Katz och Malin Koldenius under utdelningen av Koldeniusstipendiet. Stipendiet delas ut för andra året i rad av Skolbibliotek Väst och syftar till att främja användandet av skolbibliotek.FOTO: Fredrik Swedemyr

Viktoria Bengtsdotter Katz undervisar blivande lärare i Göteborg och fick stipendiet för ”hennes förmåga att integrera skolbiblioteket i undervisningen på ett föredömligt sätt.”

– Som svensklärare har jag alltid sett det som självklart att jobba nära biblioteket och jag har haft detta med mig. När jag blev kursansvarig på lärarutbildningen funderade jag på hur jag kunde integrera skolbibliotek i undervisningen. Vi behöver tillgång till skön-och facklitteratur och en arena för att jobba med information. Både lärare och bibliotekarier jobbar med text från olika håll och det är viktigt att hitta vägar att göra det tillsammans, säger hon.

En viktig del av hennes insats består just i att medvetandegöra studenterna om fördelen med ett gott samarbete mellan pedagoger och bibliotekarier.

– När studenterna gör sin arbetsplatsförlagda praktik uppmärksammar de skolbibliotekets roll, säger Viktoria Bengtsdotter Katz, som nu har fått ny energi i sitt arbete.

– Jag funderar på hur jag kan integrera skolbiblioteksfrågan ännu djupare i lärarutbildningen. Kanske genom olika föreläsningar, säger hon.

Stipendiet delas ut av Skolbibliotek Väst, som länge jobbat för att lyfta skolbiblioteksfrågan i utbildningen av nya lärare.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet