Den regionala biblioteksplanen ett underlag för biblioteksutveckling

GÖTEBORG Efter fyra års arbete har den regionala biblioteksplanen landat. Kultur i Väst lanserar nu en kortversion av biblioteksplanen. Tanken är att den ska vara ett underlag för den fortsatta diskussionen om bibliotekens utveckling i regionen.

– Det har varit en lång process. Det positiva är att det är många regionala politiker och tjänstemän som nu har uppmärksammat biblioteksfrågan. Man har diskuterat hur man ser på bibliotek och enats om det viktiga, säger Bengt Källgren, chef för Kultur och samhälle på Kultur i Väst

Kultur i Väst fick uppdraget för fyra år sedan. Planen har under denna tid behandlats på olika politiska nivåer och reviderats en del. Våren 2009 presenterades ett färdigt förslag för regionens kulturnämnd. Efter en remissrunda tog kulturnämnden det slutgiltiga beslutet hösten 2010. Samtidigt beslutade man att det även skulle tas fram en förkortad version av den regionala biblioteksplanen, som nu är klar.

– Den här pekar inte ut vad biblioteken måste göra. Den uppmärksammar på ett lättillgängligt sätt vad man tror är viktiga områden för biblioteksutvecklingen i hela regionen, säger Bengt Källgren.

Den förkortade versionen börjar att distribueras ut under veckan. Bland annat kommer den från lördagen finnas i Kultur i Västs monter (E0:001) på bokmässan.

 

LÄS MER

Läs mer om bakgrunden till den regionala biblioteksplanen här

Ladda ner den förkortade versionen som pdf här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet