Gemensam förståelse

SÖDERKÖPING Under tre dagar finns cirka 60 läns- och regionbibliotekarier samlade i Söderköping för att diskutera det nya bibliotekslandskapet och metoder och verktyg för det samma. Under konferensens två första dagar fick deltagarna såväl information om hur det går med Libris som en uppvaktning av Kungliga biblioteket, KB.

Under sommaren har man på KB utkristalliserat sitt nya uppdrag och säger att det ska vara ett långsiktigt perspektiv och att det handlar om utveckling och inte om kontroll, inledde Christina Jönsson Adrial, enhetschef för avdelningen nationell samverkan på KB. Och hon ser tydligt två spår i det nya uppdraget.

– Vi har uppdraget med att följa upp biblioteksplanerna, och vi har kvalitetsutvecklingen på längre sikt. För att utveckla måste vi börja med att ta reda på hur det ser ut i dag och för det behöver vi er hjälp. Och det finns potential för ett samarbete. Bara att vi sitter i samma rum nu är en början.

Libris

Men konferensen inleddes redan på måndagseftermiddagen med att Maria Hedenström från KB och ansvarig för Nya Libris, uppdaterar oss alla på hur arbetet med Libris fortskrider. Hon berättar att planen för nya Libris blev klar före sommaren och att arbetet nu rivstartat med fler personer inkopplade. Planens namn är Folkpost på tre sekunder och innehåller tre viktiga områden. Det handlar om att det ska gå snabbt när man använder katalogen, att det ska var kvalitet och att katalogen ska innehålla de poster man behöver.  

– Det kommer att bli ett nytt sätt att arbeta och mer ansvar för den enskilde. Men om det blir så obekvämt som många tror, det får biblioteken själv svara på, säger Maria.

Planer, kvalitet och regionala sändebud

Konferensens andra dag handlade om hur KB och länsbiblioteken tillsammans ska följa upp

KB och Avdelningen för nationell samverkan

KB och Avdelningen för nationell samverkan

biblioteksverksamheten, och metoder och verktyg för detta. KB hade fem representanter från Avdelningen nationell samverkan på plats som under dagen varvade föreläsningar med grupparbeten. Bland annat undrade Cecilia Ranemo om vilka planer det finns runt om i landet och bad om hjälp med kartläggningen.

– Finns det biblioteksplaner över allt, undrade hon. Om inte, vilka andra planer finns det då och hur används de?

Elisabeth Ahlqvist gav en grundlig genomgång av begreppet kvalitet där hon bland annat belyste skillnaden mellan självvärdering och självutvärdering.

– Ett gemensamt språk skapar en gemensam förståelse och en gemensam bild av verksamheten, sade hon och syftade inte bara på verksamheten ute på biblioteken utan också på arbetet med att skapa en gemensam plattform och en gemensam förståelse mellan KB och läns- och regionbibliotek.

Under hela dagen arbetade och diskuterade konferensdeltagarna i mindre grupper, men när Christina Jönsson Adrial mot slutet av dagen bad samtliga läns- och regionbibliotek om hjälp att utifrån dessa diskussioner utforma en enkät och utse sändebud för att hjälpa KB se var resurserna behövs, ifrågasattes detta.

– Det har varit en intressant dag, men ni ligger före och vi måste känna oss delaktiga. Vad vill ni egentligen med enkäten? Vad händer sedan, undrade någon.

– Det är två världar som krockar. KB som en myndighet och vi med en helt annan institutionskultur. Men det kan vara kreativt med krockar, menade någon annan. Det är bra för processen.

Christina Jönsson Adrial menade att KB faktiskt tagit första steget och presenterat ett förslag till samarbete och efter en stunds diskussion enades alla om att utse en representant i varje region som har kontakt med KB och att ett diskussionsforum i frågan ska lägga upp på webben.

FAKTA

Konferensen i Söderköping pågår mellan den 5 – 7 september och arrangeras av SLB, Sveriges länsbibliotekarier i samarbete med Kungliga biblioteket och Statens Kulturråd.

 

Ett starpaket och en guide till nya Libris finns på KB:s webbplats.

 

På KB:s webbplats finns också en blogg med biblioteksstatistik. Smått som stort, nutid och framtid.

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet