Kort och gott – ABM-konferens i Göteborg

 Den 26-27 oktober arrangeras den årliga ABM-konferensen i Göteborg, i år med titeln Rätten till kulturarv.

– Kulturarvet är allas och inte institutionernas, men långt ifrån alla kommer åt det, på sina villkor. Konferensen kommer att ta upp frågan om det är dags att vända på perspektiven och att på allvar ifrågasätta de traditionella sätten att arbeta – eller om det handlar mera om viljan att utveckla alternativa ABM-samverkansformer ihop med nya, oväntade parter? Det kommer också att handla om digitaliseringen av vårt kulturarv, en fråga som är rykande het, säger Ulrica Wallin, arrangör och ABM-konsulent på Kultur i Väst.

Två av talarna på konferensen är Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Biblioteket och kulturarvsexperten Diana Walters. Konferensen äger rum på Göteborgs stadsmuseum.

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet