Kort och gott – konferens: Skolbibliotek 2011

13-14 oktober är det dags för konferensen Skolbibliotek 2011 i Stockholm. Under två dagar kan du bland annat ta del av aktuell forskning om skolbibliotekens roll i dag och i framtiden, få konkreta tips på nya verktyg för lärande och digitala arbetssätt och källkritik i sociala medier.

Det är Teknologisk Institut som står som arrangör och som på det här viset vill skapa en aktiv mötesplats och höja kompetensen hos all personal i skolan.

– Det är en hel del förändringar i skolvärlden i höst kopplat till skollagen där skolbiblioteken spelar en ny roll, en roll som kan innebära nya pedagogiska arbetssätt, säger Fredrik Svensson, projektledare konferenser och seminarier på Teknologisk Institut. Därför vill vi lyfta frågan och kompetensutveckla så att pedagogen får lust att möta elevens behov.

Läs mer om konferensen på

www.teknologiskinstitut.se/21815

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet