Kort och gott – låna en hörlursrigg

Hörlursriggen är en ny mötesplats, eller en mobil scen, där 40 hörlurar kan göra lyssnarna delaktiga i en gemensam upplevelse. Riggen skapar förutsättningar att kunna lyssna på musik, berättelser och ljud på platser det tidigare varit omöjligt.

Illustration hörlursrigg

Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen är ett utvecklingsprojekt på Kultur i Väst och just nu utformas olika paket med färdigt innehåll med olika tema.
– Hörlursriggen är ett sätt att nå nya publikgrupper och kan vara ett sätt att möta olika konstformer i nya konstellationer, säger Nils Wiklander, konsulent för arrangörsutveckling på Kultur i Väst. Riggen är ett spännande verktyg som gör det möjligt att både lyssna ostört i olika sammanhang och miljöer, men också att göra detta tillsammans i grupp vilket berikar upplevelsen på ett mycket speciellt sätt. Den kan användas som en ny form för konserter, vid utställningar, författaruppläsningar, installationer, dans och film. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Hörlursruggen lånas utan hyreskostnad och kan lånas några timmar eller en längre period.

Kontakta Nils Wiklander på Kultur i Väst för mer information.

E-post: nils.wiklander@kulturivast.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet