Nordic Camp – ett nordiskt biblioteksnätverk

EKERÖ Ett nätverk av representanter från sju folkbibliotek från fem nordiska länder träffades nyligen på Ekerö utanför Stockholm. Under några intensiva dagar arbetade bibliotekarierna tillsammans för att skapa nya idéer för framtidens bibliotek i Norden.

Redan i parken utanför Skytteholms konferensanläggning på Ekerö ser jag grupper av människor vandra runt och gestikulera i livliga samtal. I foajén och i de många arbetsrummen sitter fler grupper som samtalar, klistrar post-it-lappar på väggen, ritar beskrivningar på blädderblock och antecknar på sina iPads. Luften är tät av koncentrerat arbete när jag kliver rakt in i de avslutande gruppdiskussionerna på Nordic Camp 2011.

– Grupperna ska redovisa sitt arbete i eftermiddag, förklarar Anna Lindqvist från Stockholms stadsbibliotek, när hon tillsammans med kollegan Alice Thorburn

Anna Lindqvist och Alice Thorburn från Stockholm stadsbibliotek ingår i det nordiska nätverket och var värdar för Nordic Camp 2011.

Anna Lindqvist och Alice Thorburn från Stockholm stadsbibliotek ingår i det nordiska nätverket och var värdar för Nordic Camp 2011.

tar emot mig.

– Men de vet fortfarande inte på vilket sätt, tillägger Alice. Det vet förresten inte vi heller, skrattar hon.

Nätverk

Det är Stockholm stadsbibliotek som är värd för Nordic Camp 2011 på Skytteholms konferensanläggning och Anna och Alice berättar att det är andra gången av tre planerade som projektet arrangerar en Camp.

– Under en konferens blir man ofta matad med information och är tämligen passiv, säger Anna. På campen skapar deltagarna innehållet själv och arbetar i grupper. Det främsta syftet med projektet är att skapa nätverk och kontakter mellan biblioteksanställda i Norden och genom att träffas och arbeta nära varandra hopps vi att nya kontakter blir bestående.

Alice tar fram en fräck pärm i A:5-format som ska likna en ”Mina bästa vänner” bok med plats för att anteckna sina nyfunna vänners namn och kontaktuppgifter, boktips från aktuellt land och gemensamma idéer att arbeta vidare med.

– Vi hoppas ju att alla kontakter ska stärka nätverket och arbetet här ska generera nya idéer och nya arbetsmetoder man kan ta med sig hem.

 

Lena Hagberg, Stockholm, Gurra Hildur, Reykjavik och Hanna Westö, Stockholm.

Lena Hagberg, Stockholm, Gurra Hildur, Reykjavik och Hanna Westö, Stockholm.

Nordic Camp började 2009 med att några nordiska bibliotekschefer insåg att det var dags att involvera nya generationer i nätverken. En av dem var Knud Scultz, chef för huvudbiblioteket i Århus och promotor för det nordiska biblioteksnätverket.

– Jag och min generation har nätverkat i många år, men nu är det dags för en ny generation att ta över. Vi börjar bli gamla, ler han och tillägger att han hoppas att den yngre generationen genom projektet ska få inspiration och en grund för att aktivt prata om gemensamma modeller och samarbete i de nordiska länderna.

Dansk modell

Längst bak i den lilla fräcka pärmen sitter en skiss över den arbetsmodell årets Camp utgår ifrån. Modellen ska föreställa ett bibliotek indelad i cirklar och kvadrater där varje hörn, kvadrat och cirkel beskriver ett biblioteks olika funktioner. Det är ord som engagemang, erfarenhet, existera, utforska, delta, mötesplats, kreativitet och lärande.

– Utgångspunkten för vårt arbete här är hur vi utifrån modellen kan skapa ett gemensamt nordiskt bibliotekskoncept, säger Alice och berättar att de har hämtat modellen från konferensen Next Library i Århus.

För att skapa en lekfull inramning på arbetet har Anna och Alice tagit konsulten Molly Ränge från Fabel Kommunikation till sin hjälp. Hon har hjälpt till att lägga upp arbetet och skapat ett ramverk.

– Utifrån den danska modellen hjälper jag deltagarna lyfta perspektivet och de har fått olika uppgifter för att i omgångar sålla sina idéer från flera hundra till en slutlig idé som de snart ska presentera, berättar hon. Jag är mest imponerad av vilken trendkänsla deltagarna har och vilken kreativitet det är och jag hoppas att arbetet ska förankra nätverket till att fortsätta ha kontakt och jobba.

– Det här är ett utmärkt sätt att träffas och utvecklas i sin profession, säger Marie Östergård, Århus. Här tillsammans med  Lassi Kokkonen, Helsingfors.

– Det här är ett utmärkt sätt att träffas och utvecklas i sin profession, säger Marie Östergård, Århus. Här tillsammans med Lassi Kokkonen, Helsingfors.

 

And the winner is….

Det börjar dra ihop sig till presentation och deltagarna får äntligen veta att de ska presentera sin idé med en film på högst två minuter. De får också veta att idéerna kommer att bedömas av en jury som utser den bästa idén. Det tar inte många minuter förrän arbetet är i gång och det diskuteras, skrivs manus på iPads och filmas med iPhones.

En timme senare tar juryn, bestående av Jenny Poncin från BTJ, David Jonsson från Stockholms stadsbibliotek och Per Mattsson från Malmö Stadsbibliotek, plats framför filmduken och presentationerna kan börja.

Bland idéerna finns allt från gemensam nordisk databas, nordisk bibliotekskampanj och nordisk personalpool, till tillåtande bibliotek med kreativa mötesplatser och kontraster av tystnad och ljud. Men den idé som föll juryn mest i smak hade rubriken Open window. Idén beskriver en öppen TV-kanal mellan de nordiska biblioteken, en möjlighet arbetsgruppen tror ska generera möten mellan människor och överbrygga klyftan mellan stora och små bibliotek.

Ett vinnande förslag och en vinnande presentation av ett förslag på nordiskt bibliotekssamarbete.

Ett vinnande förslag och en vinnande presentation av ett förslag på nordiskt bibliotekssamarbete.

– Idén med en öppen TV-sändning involverar alla och är inte för svår att genomföra, sade juryn i sin motivering som hoppades att de i framtiden kommer att få se något av alla förslag förverkligade på de nordiska biblioteken.

FAKTA

Det nordiska biblioteksnätverket består av folkbiblioteken Helsingfors stadsbibliotek, Deichmanske Bibliotek i Oslo, Århus folkbibliotek, Stockholm stadsbibliotek och från Island biblioteken Borgarbókasafn, Reykjavik, Bókasafn Kópavogs och Amtsbókasafni i Akureyri.

Projektet är treårigt med stöd av Kulturkontakt Nord.

Island, Stockholm och Oslo har ansvar för den praktiska organisationen av de tre campen där det är Oslos tur 2012.

Eftersom Helsingfors arrangerar IFLA år 2012, har Århus övertagit ansvaret för att utveckla webben, filma och att dokumentera. Århus står dessutom för administration och projektledning.

Projektledare är Lotte Duwe Nielsen.

Läs mer om projektet: http://nordiccamps.ning.com

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet