Ny avhandling om elevers informationskompetens

BORÅS En ny avhandling från BHS visar att elever ställs inför motstridiga krav när det gäller att utveckla sin informationskompetens. Å enda sidan förväntas de vara självständiga i sitt sökande efter svar. Samtidigt lär de sig ställa frågor som passar undervisningen. Detta skapar svårigheter för både elever och pedagoger. 

Informationskompetenser handlar om att bygga upp kunskap kring hur man hittar information i olika sammanhang, samt hur man bedömer och använder den information man hittar. Hur lär sig barn i början av sina ”skolkarriärer” söka och använda information? Vilka krav på lärande ställs på eleverna? Dessa frågor tar Anna Lundh upp i sin avhandling.

Anna Lundh är verksam vid Institutionen bibliotek- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hennes forskning handlar om barn som ”forskar”. Med hjälp av en videokamera har hon i sina empiriska studier observerat skolelever som arbetar projektbaserat.

– Under den första tiden i skolan lär sig barn vad det innebär att vara elev, vilket de sedan är väldigt länge. Jag ser informationskompetenser som en del av att vara läs- och skrivkunnig, inte som vissa som ser det, som en vuxenkompetens, säger Anna Lundh.

I sin avhandling kommer hon bland annat fram till att elever möts av motstridiga krav när det kommer till att utveckla informationskompetenser.

– Till exempel förväntas barnen ställa ”genuina” frågor, samtidigt som de måste ställa dem på ett sätt som passar in i skolan. Motstridiga krav skapar svårigheter för både barn och pedagoger. Jag tror många, både lärare och bibliotekarier, kommer att känna igen sig i avhandlingens resultat.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet