E-boksutredningen klar

STOCKHOLM Idag presenterar Kungliga biblioteket sin e-boksutredning. Pappersboken är fortfarande den idealiska bäraren av skriven text. Det krävs ett par steg över ett antal trösklar innan man kan tala om ett genombrott för e-boken. En av slutsatserna är att folkbiblioteken är en viktig del i e-bokens infrastruktur.

– Biblioteken har en viktig roll för själva lanseringen av e-böcker. Hur man gör för att ladda ner en e-bok. Vad man kan läsa på och hur en e-boksläsare fungerar. Jag ser att de har en viktig pedagogisk roll, säger Göran Konstenius, verksamhetsutredare på avdelningen för nationell samverkan vid Kungliga biblioteket och samordnare för e-boksutredningen.

Försäljningen av e-böcker uppgick förra året till knappt 1,5 procent av den totala bokförsäljningen. E-boksentusiasterna väntar fortfarande på ett slags genombrott. E-boksutredningen pekar på att det krävs en fungerande affärsmodell för att e-boksmarknaden ska ta fart. Ytterst menar Göran Konstenius att det är användarna eller kunderna som sätter bollen i rullning.

Kan bli kostsamt

För folkbibliotekens räkning kan det bli en kostsam historia när väl bollen väl får fart. Dagens ersättningsmodell gör att biblioteken betalar 20 kronor för varje utlånad bok. Även om det totala antalet e-bokstitlar i dag är ganska få, har biblioteken god tillgång till det som ges ut som e-bok. Samtidigt innebär dagens system att det kan vara svårt att budgetera för e-boksutlåningen.

Utredningen tar upp några exempel på olika modeller. Ett problem man pekar på, är att det finns en intressekonflikt mellan bokmarknadens olika aktörer och biblioteken. Förlagen och ytterst författarna vill ha betalt och biblioteken står för fri tillgång. Vem vill köpa en e-bok, när man kan låna hem den gratis från bibliotekets hemsida? Här understryker också utredningen KBs roll och att man framöver kan bidra till att skapa möten mellan bokmarknadens olika aktörer.

– Vad KB kan göra är att samla parterna till en diskussion kring att hitta en modell som fungerar för alla. Lägen känns inte på något sätt låst i denna fråga, säger Göran Konstenius.

Erfarenhetsutbyte

Forskningsbiblioteken ligger i viss mån steget före folkbiblioteken när det gäller övergången till digitalt material.

– Här finns en del erfarenheter folkbiblioteken kan lära sig av när det gäller omställningsprocessen. Hur man bland annat har lyckats att omstrukturera och styra om budgeten. Men också hur man har fått studerande att anamma den här möjligheten, säger Göran Konstenius vidare.

Men även forskningsbiblioteken brottas med en rad utmaningar, inte minst olika tekniska lösningar och plattformar. Detta försvårar användandet.

Pappersboken står sig

Utredningen konstaterar att dagens incitament för e-boken i mer generell mening är ganska svagt. När väl genombrottet sker kan det innebära att folkbiblioteken behöver omstrukturera sin verksamhet. Men pappersboken har fortfarande en stark ställning.

LÄS MER
Om e-boksutredningen på KBs hemsida

Framsidan har tidigare skrivit om e-boksutvecklingen och litteraturens nya vägar. Numret hittar du här

– Det finns stora värden med e-boken, inte minst när det gäller kurslitteratur. Den är också lätt att ha med sig på resan. Men det vi tar upp i utredningen är att alla är rätt nöjda med pappersboken. Det är ett behändigt format och helt suverän att ta med sig i hängmattan. E-boken kan vara ett bra komplement. Men den kommer inte ersätta pappersboken, säger Göran Konstenius.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet