Nya roller och relationer

VISBY Under två dagar finns en stor del av Sveriges kulturpolitiker, tjänstemän, kulturskapare och andra kulturintresserade samlade i Visby på en konferens arrangerad av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Temat för konferensen är de förändrade roller och relationer som håller på att utvecklas inom kulturområdet.

När SKL håller sin sin årliga konferens 2011 gör de det med hopp om inspirerande samtal och föreläsningar för att reda ut relationer, roller för fortsatta processer i samverkansmodellen. En av inledningstalarna var Madeleine Sjöstedt, ordförande för SKL:s beredning för kultur- och fritid, och kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm. Hon menar att kulturlivet bygger på förmedlande och att det är dags att söka nya samarbetspartners för att få sektorn att växa. Hon har svårt att föreställa sig ett framtida kulturliv utan privata intressen och hon upplever redan nu att synen på kulturskapare ändras.

– Politikens roll är att kratta manegen för alla kulturutövare.

Det goda samhället

Helle Klein hade lämnat återbud och istället fick konferensdeltagarna ta del av ett avslappnat samtal mellan journalisten Mikael Löfgren, ledarskribenten Erik Helmerson och domprosten Mats Hermansson. Temat var Det goda samhället och samtalet pendlade mellan filosofiska tankar och Folkhemmets framtidstro, vilken samtalsdeltagarna kunde sakna idag. Erik konstaterade att han ibland blir rädd när man försöker skapa en gemensam bild av av det goda samhället och att alla har olika svar på frågan. Men han bad ändå publiken fundera över vad som skulle hända i samhället om kulturen inte fick ett enda ekonomiskt anslag på fem år.

– Tänk er då motsatsen också, uppmanade Mats och fick hela aulan att applådera.

Att mäta det omätbara

Efter förmiddagskaffe hade konferensdeltagarna sex olika parallella seminarier att välja mellan. Det handlade bland annat om regionaliseringens effekter, om den ideella kultursektorns roll i framtiden, om professionella kulturskapare i samverkansmodellen och om hur man mäter ”nyttan” av kultur. Den senare handlade om bland annat om vilka kunskaper vi behöver samla in för att undersöka och förstå kulturens betydelse för en positiv samhällsutveckling.

Sveriges nya myndighet för kulturanalys har fått uppdraget att följa upp de nationella kulturpolitiska målen och utvärdera samverkansmodellen. På plats fanns direktören för myndigheten, Clas-Uno Frykholm som bland annat reflekterade runt begreppen kvalitet, kultur, värde och att mäta.

– Det hela blir ju inte lättare av att definitionerna skiftar, både mellan individer men också genom tiden.

Föreläsningens andra talare var Andrew McIntyre från Morris Hargreaves McIntyre i England. Ett företag som stödjer konst-

Andrew McIntyre

Andrew McIntyre

och kultursektorn med publikutveckling och som under många år arbetat med att undersöka hur konsten och kulturen kan bidra till en positiv utveckling. Han pratade om micro- och macroperspektiv, där deras undersökningar mest handlar om microperspektivet, publikundersökningar. Också Andrew konstaterar att det finns många aspekter på värde, men att allt kan mätas och redovisar en undersökning där de mätt kultur över en längre period.

– Att fråga en besökare om den besöker teatern varje år, vart tredje år eller någonsin besöker, gör en enormt stor skillnad på resultatet. Det gör också skillnad för hur besökaren värderar sitt besök.

Konferensdeltagarna efterfrågade ett macroperspektiv på hans undersökningar, hur går man vidare och använder dessa publikundersökningar.

– Vi måste förstå och kommunicera med vår publik för att förstå värdet av den, menar han och jämför med traditionella mätmetoder.

Clas-Uno Frykholm lägger sig i och konstaterar att vi helt enkelt måste göra ett paradigmskifte över hur vi ser på kultur.

– Vi måste se på kulturen som en investering för samhällsutvecklingen.

Maestro

Itay Talgam är en prisbelönt dirigent och en hyllad föreläsare från Israel. Han avslutade konferensens första dag med att på ett underhållande sätt använda dirigentens arbete med orkestern som en metafor för ledarskap. Med olika exempel på hur dirigenter från olika tider leder och förhåller sig till sina orkestrar visar Itay Talgam olika ledarstilar och vad som gör att en orkester, eller en organisation, kan utvecklas. Föreläsningen fick många att skratta gott och det blev en bra avslutning på dagen som dock fick en del att invända mot den manliga dominansen.

– Det måste väl ändå finnas en enda kvinnlig dirigent i modern tid? undrade någon i kön ut från aulan.

FAKTA

Konferens Nya roller och relationer pågår 10-11 oktober.

Många av konferensens föreläsningar filmades och kommer att finnas på SKL:s webbplats inom några veckor.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet