Rätten till kulturarv

GÖTEBORG Just nu pågår den årliga ABM-konferensen på Göteborgs Stadsmuseum. Arrangörerna hoppas att årets tema ”Rätten till kulturarv” ska inspirera till nya samarbeten och till nya sätt att arbeta.

– Det handlar om av- och medperspektivet, säger Ulrica Wallin, konsulent på Kultur i Väst och en av arrangörerna.

Efter inledande mingel och ett hårt tryck på de läckra lunchmackorna, samlades de knappt 100 konferensdeltagarna i stadsmuseets aula för att ta del av ett tvådagars konferensprogram med såväl utförar- som användarperspektiv.

Claes Rydberg är relativt nytillträdd Kulturchef i Västra Götaland och fanns på plats för att inledningstala. I sitt tal berättade han om sina erfarenheter från Jönköping där ett nytt arkivhus, museum och bibliotek inlett ett framgångsrikt samarbete.

– Samordning mellan institutioner är mer komplicerat än vi tror, menar han. Det räcker inte att finnas på samma plats, vi måste också göra verksamhet av ABM och vår uppgift är att ta fram mervärdet i våra samlingar. ABM är viktigt, konstaterar han.

För tio år sedan gjordes en satsning i Västra Götaland inom ABM-området. En satsning som, enligt Claes Rydberg, inte ledde tillräckligt långt. I sitt inledningstal avslöjade han att det nu är dags för en nysatsning.

– Kultur i Väst har tagit initiativ och vi har haft inledande diskussioner. Nu ska vi banne mig göra något riktigt och ge institutionerna utrymme att utvecklas inom ABM-området, lovar han. Ni är viktiga och har ett stort ansvar, så lycka till, avslutar han.

Kulturarv utan gränser

Det är snart tjugo år sedan kriget på Balkan rasade. Kriget är en gemensam upplevelse, men det förändrade också Balkans historia och många kulturinstitutioner utplånades. Den svenska organisationen Kulturarv utan gränser har genom olika insatser de senaste åren arbetat aktivt med att försöka återuppbygga åtminstone en del av kultursektorn, och den 1 mars 2011 var det en historisk manifestation när projektet 1+1 Life&Love genomförde en simultanutställning på elva museer på Balkan.

– Utställningen öppnade exakt samtidigt på de elva museerna och det hela blev mycket uppmärksamhet och en stor succé, berättar Diana Walters, regional samordnare för Kulturarv utan gränser. Genom projektet har vi fått människor att arbeta tillsammans igen, över gränserna och vi försöker påverka och inspirera till nya sätt att arbeta och tänka. Vi vill visa vägen till en möjlig framtid och vi vill gärna samarbeta mer över gränserna.

Ett fall för museet

Hela aulan ströddes med skammens rodnad när den kulturhistoriska föreningen Westgiötha Gustavianer berättade om sina problem när de ville ta en närmre titt på några 1700-talskläder på Göteborgs Stadsmuseum. När föreningen efter några månader äntligen fick komma och titta i arkivet, blev det stopp när de ville ta några foton.

– Vi fick veta att det bara var forskare som fick fotografera kläderna, berättar Jennie Rodin från föreningens styrelse. Det fick oss att ställa frågor som vem det egentligen är som har rätt till museets föremål. Det borde vara en självklarhet att medborgarna kan få ta del av museernas samlingar och i museets intresse att sprida kunskap till alla intresserade. För vem finns museernas samlingar till, undrade hon.

Hon fick inget svar på just den frågan den här dagen, men däremot ett löfte av Göteborgs stadsmuseichef Cornelia Lönnroth att hon skulle undersöka vad som hänt.

KvinnSam

När Pia Schmidt de Graaf och Anna Sjödahl Hayman skulle presentera databasen KvinnSam som sista punkt före kaffe och grupparbeten, fungerade inte tekniken och de båda fick göra en mer eller mindre improviserad föreläsning. Detta lyckades de bra med och vi fick bland annat veta att databasen är nordens största databas inom kvinno- mans- och genusforskning och att den bland annat innehåller referenser till böcker, artiklar, biografier, rapporter och uppsatser.

– Basen är indelad i fem kvinnohistoriska portaler, berättar Anna, och där hittar du dels historik över ämnet, men också texter skrivna av en forskare, arkivmaterial, lästips och ett unikt bildmaterial.

Under hösten kommer också den sjätte portalen att öppnas som kommer att innehålla kvinnohistoriska tidskrifter. I KvinnSams arkiv finns också brev från enskilda kvinnor, organisationer och föreningar framförallt från 1900-talets första hälft.

– Allt material finns fritt tillgängligt och allt finns att söka via Google eller UB:s webbplats.

FAKTA

ABM-konferensen Rätten till kulturarv arrangeras av ABM Västra Götaland, där bland annat Kultur i Väst och Västarvet ingår. Konferensen är årligen återkommande och är en del av Portalnätverket som består av regionala ABM-funktioner.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet