Digital delaktighet är mer än att vara online

GÖTEBORG Förutsättningarna för att leva ett långt gott liv i vår del av världen är betydligt bättre jämfört med någon som levde i 1700-talets Sverige. Den tekniska utvecklingen har i många hänseende gjort det både enklare och bekvämare. Men det finns fortfarande stora klyftor mellan dem som är delaktiga och dem som inte riktig kan skörda lyckan av vår tids alla innovationer. Demokrati och delaktighet var temat för en konferens Kultur i Väst arrangerade i torsdags.

Att titta i backspegeln är många gånger lättare än att titta i kristallkulan. Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg gav en inledande historisk tillbakablick för att ge perspektiv på vår i dag bitvis bekväma tillvaro, åtminstone om man jämför med en gumma på landsbygden i 1700-talets Sverige. Men det är också en bekvämlighet som i många avseenden är relativ.

– Vi har alla möjligheter att leva ett bra liv. Samtidigt ser vi i den rika världen att avstånden växer och kontrasterna bli skarpare. Förr var det allmänt eländigt. Idag har medelklassen det allt bättre. Men tillhör du inte medelklassen är skillnaden större, sa han.

Bo Dahlbom fortsatte med att berätta om övergången från ett jordbrukssamhälle till tjänstesamhälle. I takt med denna transformation har också effektiviteten i det vi producerar ökat. Det som man under 1900-talets början producerade på ett år, görs idag på en vecka. I motsvarande takt har även vår konsumtion ökat. Detta skapar naturligtvis både möjligheter och hot. Det kanske mest uppenbara hotet är mot vår planet.

Bild på Bo Dahlbom

Bo Dahlbom pratade under konferensen Digital delaktighet och demokrati, som arrangerades av Kultur i Väst. – Vi lever i en tid av stora utmaningar. Det viktigaste idag är att väcka intresse för nästa stora grej. Vi måste lyfta blicken och sätta in den digitala utvecklingen i ett större sammanhang, sade han. FOTO: Fredrik Swedemyr

En klyfta på liv och död

Bo Dahlbom beskrev dagens globala marknadssamhälle som en väv av transaktioner och relationer, där det sker snabba förändringar. Maktbalanser viktas om. Blåjeans och Halloween kan bytas ut mot pappersdrakar och kinesiskt nyår. Den tekniska utvecklingen slår heller inte av på takten. Bo Dahlbom talade om att mycket har hänt den senaste tiden när det gäller både utvecklingen av internet och informationsteknologins hårdvara.

– När samhället förändras allt snabbare blir det svårare att hänga med. De som föds in i det kan göra det ganska snabbt. Men hur går det får de äldre? Frågade han sig.

Internet är, enligt Bo Dahlbom, är en viktig drivkraft för forskning och kunskap. Det fysiska rummets nödvändighet krymper i dagens samhället. Det handlar om ökade möjligheter till kommunikation. Fler digitala tjänster utvecklas hela tiden, vilket också minskar det fysiska mötets utrymme.

– Under 1900-talet var vi ofta tvungna att gå till ett fysiskt ställe. Blev din cykel stulen gick du till polisstationen och anmälde saken. Idag fyller du i ett formulär på nätet och det är bra två som behöver jobba: Du och cykeltjuven, sa Bo Dahlbom.

När antalet tjänster på nätet ökar, kan det samtidigt befästa samhällets ojämlikheter. Vården är ett område som, enligt Dahlbom, ligger långt efter när det gäller att utnyttja informationsteknologins fulla potential. Men den dagen sjukvården går online och utvecklar appar som diagnostiserar våra vanligaste åkommor, hamnar vi i ett läge där klyftan mellan de som är delaktiga och de som står utanför kan vara en klyfta mellan liv och död.

– Det kan bli en marknad för att köpa digitala tjänster och ett samhälle där ett färre antal personer konsumerar fler tjänster. Vi kan ha det otroligt bra och det är en fantastiskt teknisk utveckling, när vi kan bota cancer och andra sjukdomar. Samtidigt har vi ökade klyftor. Det är inte informationsteknologin som skapar dem, men den tydliggör klyftorna. Internet är ett verktyg i medborgarnas tjänst och är man inte med, är man otroligt mycket utanför. Därför är det viktigt att skapa digital delaktighet, sa Bo Dahlbom.

Delaktighet i praktiken

Under dagen presenterades också en rad exempel på försök att överbrygga klyftan och skapa digital delaktighet. Bland annat berättade Gunnilla Südow, bibliotekarie i Mölnlycke om IKT-mässan Viktig. En mässa för att just öka den digitala delaktigheten och fördjupa kunskapen om olika IKT-verktyg (IKT står för informations- och kommunikationsteknik). Cirka 9 000 besökare kom till mässan under tre dagar tidigare i höst. Många äldre besökte mässan och bekantade sig med allt ifrån Ipad till Wii. Ytterligare ett exempel på att skapa delaktighet gavs från Katrineholm. Jenny Bolander och Linda Göth berättade om hur de har jobbat gränsöverskridande mellan kommunens olika förvaltningar för att göra den digitala tillvaron så enkel som möjligt för så många som möjligt. Från Borås visade Anders Khil hur man i kommunen har jobbat med att skapa digital delaktighet, genom att bland annat livesända kommunfullmäktiges sammanträden och vara aktiva på olika sociala nätverk.

Bild på Kristina Alexanderson

Internetanvändandet har krypit ner i åldrarna och allt fler barn använder internet. Men det behöver nödvändigtvis inte leda till att de är delaktiga. Kristina Alexanderson talade om att det krävs en djupare förståelse för hur man använder nätets alla verktyg. Hon underströk vikten av digital kompetens. FOTO: Fredrik Swedemyr

Mer än bara delaktighet

Men även om en många goda krafter samverkar för att skapa digital delaktighet, krävs det också något mer. När du väl är online gäller det också att förstå hur saker och ting fungerar. Kristina Alexanderson från Stiftelsen för internetinfrastruktur, IIS, berättade om digital kompetens. Hon jobbar med tävlingen Webbstjärnan, som är en tävling i webbpublicering för grundskole- och gymnasieelver. Hon är själv lärare och har mött skolelever i olika situationer som visar att det kanske ibland krävs mer än en träfflista för att förstå svaren man hittar på nätet.

– Skolan måste möta detta och kunna visa hur man använder verktygen, som Youtube eller vad det nu är. Även om barnen är där, måste lärare fortfarande lära ut hur de fungerar. Vad är Google? Vad är internet? Vad är det som bestämmer när det är dags att dra ur pluggen i Libyen? Förr fick vi lära oss att det fanns regeringar och FN. Men hur ser det ut nu? Detta borde också ingå i den digitala kompetensen Digital kompetens är nyckelfrågan, sade Kristina Alexanderson.

 

LÄS MER

Framsidan har tidigare skrivit om IKT-mässan Viktig. Artikeln hittar du här.

Läs också en artikel  om just ungdomars bristande sökkunskaper från Wired Magazine. Artikeln hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet