God Jul och Gott Nytt År

Redaktionen önskar alla läsare en riktigt skön och avkopplande jul.

Vi vill också hälsa alla välkomna till ett nytt, innehållsrikt år med Framsidan.

Första numret 2012 har tema Kultur och hälsa och beräknas komma i mars.

Väl mött!

Fredrik och Helén

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet