Hallå där…it-minister Anna-Karin Hatt (C)

Bild på It-minister Anna-Karin Hatt (c)

Foto: Henrik Hansson

Varför är det viktigt med en digital agenda?

– Den digitala agendan mobiliserar hela Sverige! Strategin är en plattform för hela regeringens arbete runt digitalisering, men också ett fundament för andra aktörer att bygga på. Vi har redan etablerat en öppen dialog och formaliserat interna processer. Nu bygger vi på med signatärskap, en digitaliseringskommission och regionala aktiviteter för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter.

Hur ser du på bibliotekens roll för den digitala agendan?

– Jag ser framförallt tre områden som är viktiga för biblioteken kopplat till digitaliseringen i samhället. För det första utgör biblioteken en viktig samlingsplats i det offentliga Sverige för att fånga upp och hjälpa människor att lära sig hantera internet och digital information. Ett gott exempel är Sveriges länsbibliotek genom IKT-lyftet och Digidel. Vidare har biblioteken en roll att öppna upp för användningen av digitala medier – att erbjuda och visa på det digitala utbudet. Det tredje området berör frågor där bibliotekens förutsättningar förändras på grund av den digitala utvecklingen. Digitala agendan tar till exempel upp frågor om upphovsrätt.

Vilka problem eller utmaningar ser du med dagens digitala utveckling?

– Många saker har en fram och en baksida. Att det skapas förutsättningar att använda de digitala möjligheterna innebär också att vissa hamnar utanför och inte kan dra nytta av dessa. Därför är det viktigt att på olika sätt försöka öka det digitala innanförskapet så att alla som vill har möjlighet att ta del av digitaliseringen. It är inte lösningen på allt, utan en möjliggörare. It i människans tjänst erbjuder bara möjligheter om det är på användarnas villkor och där verksamheter är anpassade.

Vad har ni för agenda för dem som faktiskt vill stå utanför digitaliseringen?

– Jag är övertygad om att i princip alla som får chansen att pröva på att vara digitalt delaktig vill vara det. Och i allt fler yrken krävs det digital kompetens i någon form. Men har man levt hela sitt liv utan digitala verktyg och på ålderns höst vill njuta av ett analogt liv, då ska vi inte stoppa det. Man ska fortfarande kunna ringa kommunen, rösta i val, göra sin deklaration på papper utan krav på datorer eller smartphones.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet