Kort och gott – Appen Daisy Reader

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Post- och telestyrelsen har tillsammans med det kommersiella företaget Storytel under året lanserat en app som heter Daisy Reader. Appen går att ladda ner från App Store eller från Android Market och är gratis för den som har tillgång till TPB-katalogens 90 000 talböcker. För att komma åt böckerna krävs ett låntagarkonto som man får på sitt lokala bibliotek.

– Det bästa med appen är att kunna lyssna på sina böcker var och när man vill som alla andra, säger Maria Hamrin, projektledare på TPB.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet