Kort och gott – KungsBib

En unik uppdragsutbildning har tagit form i Kungsbacka. Kursen arrangeras av Bibliotekshögskolan i Borås och deltagarna består av skolanställda och andra intresserade i Kungsbacka kommun. Kursen fokuserar på skolbibliotekets roll för elevers lärande och genomgående teman är informationssökning och lärande samt IKT och nya medier. Utbildningen blandar föreläsningar med workshops och kommer att avslutas med ett examinationstillfälle i maj 2012. All kursinformation och kontakt med deltagarna kommer att ske påen blogg och Facebook.

– Det är jättespännande och kul att en kommun tar initiativ och satsar så här brett på en sådan här utbildning, tycker Monika Johansson, universitetsadjunkt på institutionen biblioteks- och informationsvetenskap i Borås.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet