Kort och gott – Studiehandledning på nätet

Lagom till jul kommer Svensk Biblioteksförening att lansera ett nytt koncept med studiehandledning till sina rapporter på webben. Varje rapport kommer att få ett diskussionsunderlag med frågor, lästips och bilder i en PowerPoint-presentation knutet till sig. Handledningen kommer att finnas både på webben och i tryckt form.

– Vi förenklar för läsarna och vi kommer att börja med ett paket med de två rapporterna ”Olika syn på saken” och ”Barn berättar”, säger Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening som hoppas på ett större intresse och en större användning av rapporterna.

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet