Kort och gott – Svenskarna och Internet 2011

.SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet 2011 visar att internet fortsätter att sprida sig till allt fler i befolkningen. Den stora förändringen under det senaste året är genombrottet för mobilt internet.

– Vi har trott att ett genomslag av internetanvändning i mobiltelefon skulle komma tidigare, säger Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och Internet på .SE. Så det är en efterlängtad förändring.

Rapporten visar också en tydlig dominans av specifika sociala nätverkssajter som Facebook, Google och Spotify.

– Dominansen är förvånande, säger Janne Elvelid. Till exempel uppger 100 procent att de använder Facebook och 97 procent att de använder Google när de söker information.

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet