På gång i Sverige

STOCKHOLM I Sverige är det Internationella biblioteket, IB, och Kungliga biblioteket, KB, som diskuterar om ett eventuellt svenskt, eller skandinaviskt, samarbete med Statsbiblioteket och de digitala tjänsterna BibZoom och Lektier Online.

När Framsidan söker kontakt hänvisar KB till Internationella bibliotekets chef Larry Lempert, som berättar att de haft ett möte där Statsbiblioteket och Flemming Munch presenterat verksamheterna.

– Det är oerhört intressant, men ingenting är bestämt, säger Larry.

Det är Norge och Sverige som nu fått erbjudande om att i första hand vara med att bygga upp World-delen med e-böcker, musik och film. Fram till nästa möte i januari 2012 ska IB försöka sätta sig in i vad det skulle innebära att gå med i ett sådant samarbete.

– IB finansieras av KB, Stockholms läns landsting och Stockholms stad och för att vi ska utvidga med den här typen av tjänst måste vi se över hur det ska finansieras, säger Larry. Vi måste först veta kostnaderna för att se hur vi ska klara ett sådant uppdrag och vi måste ta ställning till vad det skulle innebära för oss. Både för vår verksamhet, arbetsmässigt och vad vi skulle vinna på ett samarbete. Men det hela låter väldigt bra och spännande och diskussionerna fortsätter.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet