Webbstjärnan ska ge klarhet

GÖTEBORG Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för alla elever i grund- och gymnasieskolan. Syftet är att utveckla användningen av Internet i skolarbetet och att ge eleverna kunskap i att sprida och publicera meningsfulla budskap.
– Vi vill att eleverna ska lära sig hantera information på nätet, säger Kristina Alexandersson, projektledare för Webbstjärnan.

– Det finns utmärkta exempel i skolan där lärare gör klassbloggar med sina elever redan i ettan, säger Kristina när vi ses över en kopp kaffe när hon är på tillfälligt besök i Göteborg. Skolarbetet blir inte bara något som sker i skolan, utan det blir något i förhållande till andra som läser och kan se vad som är viktigt och vad jag faktiskt lär mig. Dessutom, menar hon, lär sig eleverna hantera mediet och som grädde på moset stärks lärarna i sin kompetens. För en anledning till att skolan fortfarande inte är speciellt digital är att det finns en rädsla för att göra fel. Skolan är en hårt granskad verksamhet och då är det bättre att hålla sig till sådant man kan och alltid har gjort.

– Lärarna måste också se sig som lärande i den här processen. Internet är ett levande medium som förändras hela tiden och det är inget man blir färdig med.

Bild på Kristina Alexandersson

Ledstjärna. Som projektledare för Webbstjärnan bidrar Kristina Alexandersson till att stärka elevers digitala kompetens, från källkritik till hur man publicerar meningsfulla budskap på nätet. FOTO: Helén Andersson

Digital kompetens

Det är Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, som står bakom Webbstjärnan och tävlingen går helt enkelt ut på att få lärare och elever att publicera skolarbeten på nätet. Genom att bygga egna webbplatser tror Kristina att eleverna blir medvetna användare av Internet som verktyg och förstår hur de bygger trovärdighet och hur de ska hantera källor.

Många menar att dagens unga lever i två världar, skolans verklighet och den digitala verkligheten. På fritiden rör de sig vant på Internet, men har ingen kunskap om upphovsrättsfrågor, yttrandefrihet och integritet.

– Det är skillnad på digital kompetens och digital delaktighet. Skolan måste ta större ansvar och digital kompetens borde genomsyra alla skolämnen, säger Kristina bestämt.

De flesta som befinner sig bland sociala medier delar fritt och länkar utan vidare. Problemen uppstår när andras material ska användas och spridas och när det handlar om skolarbete finns en stor osäkerhet som gör att många väljer att inte publicera saker alls. Det känns för krångligt helt enkelt.

– Men barn har aldrig reflekterat över om det är krångligt eller inte, de känner bara inte till hur de ska göra, påstår Kristina. Men om skolan lär dem hur de ska göra, då gör de det. För det har skolan lärt dem.

Kristina är övertygad om att skolbiblioteken är helt avgörande för skolans förhållande till den digitala världen och till verkligheten. Skolbiblioteken har redan länge brottats med upphovsrättsfrågor, källkritik och informationshantering.

– Det är dumt om inte lärare använder sitt skolbibliotek, tycker jag.

FAKTA

Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för svenska grundskole- och gymnasieelever. De som är med i Webbstjärnan får webbhotell i ett år, valfri ledig .se-adress, verktyg för webbpublicering och support. Dessutom är man med och tävlar i olika kategorier där slutligen en vinnare blir årets Webbstjärna och vinner 20 000 kronor.

Läs mer: www.webbstjarnan.se

Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar bild, musik eller text att dela med sig av sina verk. Detta genomförs genom ett system av licenser där upphovsmannen kan välja hur verket får användas.

De som vill använda ett licensierat verk måste följa licensen och de villkor som följer med verket, men behöver inte fråga upphovsmannen först.

Läs mer: www.creativecommons.se

Digital allmänning

I sitt arbete med Webbstjärnan lyfter Kristina skolaspekten i förhållande till Creative Commons som Kristina är skolombudsman för i Sverige. Creative Commons är fortfarande relativt okänt i Sverige och Kristina jobbar hårt med att hitta goda exempel för användning av fritt material på Internet.

– Mycket av det bildmaterial man använder i skolarbetet är erbarmligt med ett begränsat utbud med mycket fina blommor och så. Sedan finns det också ett stort utbud som är skyddat av upphovsrätten, men som barn troligen använder ändå och där lärare tittar genom fingrarna eller inte vet hur de ska förhålla sig.

Kristina menar att det finns en gråzon där det finns material som ligger utanför upphovsrätten, en slags digital allmänning där bland annat Creative Commons befinner sig.

– Creative Commons är ett licenssystem som gör att det finns fria filmer, fri musik och fria bilder, förklarar hon. Och så länge man följer villkoren som hör till verken, har man tillgång till allt. Alla lärare och elever som kommer i kontakt med Webbstjärnan, kommer också i kontakt med Creative Commons. Alla gör det. Vi är den kanal som saknats och det finns faktiskt massor av människor som skapar saker som de vill att andra ska kunna använda sig av.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet