Mentorsprojekt

BORÅS Under fredagen var det upptaktsmöte på Högskolan i Borås för BHS mentorsskapprojekt 2012. Ett 40-tal förväntansfulla studenter mötte för första gången sina blivande mentorer för att bekanta sig med varandra och för att planera det gemensamma arbetet ett och ett halvt år framåt.

– Åh vad roligt det ska bli. Det sa klick med en gång, hör jag en bibliotekarie viska till en kollega i en paus. Och av sorlet i den lilla aulan att döma sa det klick för flera när de yrkesverksamma bibliotekarierna som nu ska agera mentorer mötte sina respektive studenter, eller adepter, för första gången.

Ge och ta

Mentorsprojektet på BHS har funnits sedan 2009 där studenter under de tre sista terminerna på Biblioteksprogrammet har möjlighet att träffa mentorer i framförallt biblioteksverksamhet. Genom mentorn är det meningen att studenten ska få nya perspektiv på vad det innebär att arbeta som bibliotekarie, skapa kontakter och förbereda sig för arbetslivet. Mentorn å sin sida får inblick i utbildningen och information om ny forskning.

– Detta är en vinna-vinna-situation, menar Margaretha Lundberg Rodin, prefekt BHS. Mentorsprojektet är kopplingen mellan studier och arbetsliv och för studenten är det ett sätt att få en inblick i verkligheten, för mentorn är det ett sätt att hålla kontakt med utbildningen och kanske en chans att ifrågasätta sina egna rutiner och arbetssätt.

– Använd alla sinnen, ställ frågor och koppla dem till utbildningen så ska ni se att en och annan femöring ramlar på plats, tipsade hon  studenterna  i sitt inledningstal.

– Mentorskap blir vad man gör det till, men utnyttja tillfället att prata, uppmanade Ingrid Johansson, en av fyra samordnare. Var lyhörda och kom ihåg att det är en personlig relation, inte en relation mellan skola och bibliotek.

Från norr till söder

Studenten bestämmer själv var och på vilket bibliotek han eller hon vill ha sin mentor. Och i aulan under fredagen fanns bibliotekarier från gymnasiebibliotek, folkbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek från Malmö i söder till Härnösand i norr. Några har varit mentor tidigare, för de flesta är det första gången.

Tina Hurtig, bibliotekschef på NU-biblioteket i Trollhättan, är här för första gången och har stora förväntningar.

Nyblivna mentorn Tina Hurtig och adepten Johan Gyllander bekantar sig med varandra under lunchen.

Nyblivna mentorn Tina Hurtig och adepten Johan Gyllander bekantar sig med varandra under lunchen.

– Jag tycker det här verkar bra och som mentor kommer jag att tvingas reflektera över min egen yrkesroll. Dessutom är jag glad att en student har valt ett sjukhusbibliotek som jag tror många har en fel bild av, ler hon mot Johan Gyllander som är hennes nyblivna adept.

– Jag är väldigt glad och nöjd, svarar Johan. Det känns superbra och jag ser fram mot att få veta vad som händer på ett bibliotek och jag ser det här som en väg in i arbetslivet.

FAKTA

Mentorsprojektet pågår under Biblioteksprogrammets tre sista terminer där cirka tre träffar per termin föreslås.

Det är frivilligt för studenten att delta i mentorsprojektet, men studenten får ett tillägg till sitt examensbevis att man deltagit.

Alla mentorer får ett intyg efter genomfört mentorskap.

Mentorerna får också gratis tillträde till de konferenser som äger rum på institutionen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet