Nationell katalog och folkbiblioteken

GÖTEBORG Utmaningar och möjligheter var på tapeten när Kultur i Väst arrangerade en dag om Libris och arbetet kring en nationell katalog. 

Arbetet med att etablera Libris som en nationell katalog för folkbiblioteken tar sakta form. Det är en utveckling som bjuder på en rad fördelar. Det finns en generell trend mot mer öppen data, vilket i längden skapar en möjlighet att dela poster mellan biblioteken. En nationell katalog kan också öka konkurrensen bland olika leverantörer och därmed gynna bibliotekens förutsättningar att utveckla sin katalog och spara pengar på dyra licenskostnader.

I Uddevalla har man sedan 2010 varit ett så kallat Libris-bibliotek. Bibliotekschef Karin Ivarsson betonar att det är en process som kräver att man avsätter resurser för att hantera övergångsarbetet. Men i slutändan ger det biblioteket kontroll över sin egen katalog.

– Vi vill ha full kontroll och kunna synliggöra vår katalog på ett bättre sätt. När Kungliga biblioteket öppnade upp Libris för folkbiblioteken och började arbeta med en nationell katalog kändes det naturligt att hoppa på. Det öppnar upp för många möjligheter, säger hon.

Samarbete ska förenkla

Fri tillgång till katalogposter via Libris är en nyckelkomponent i arbetet med en nationell katalog. För att skapa ett enklare flöde av katalogposter har Kungliga biblioteket inom ramen för arbetet med Libris, skapat en så kallad förvärvsrutin. Den går i sin enkelhet ut på att biblioteken får posterna i samband med att de beställer böcker eller annat medium från de leverantörer som samarbetar med Libris. I dagsläget är det Adlibris, Boktjänst, BTJ och Dawson Books, som ingår i denna rutin.

En del problem

Samtidigt som en nationell katalog öppnar upp för många möjligheter, finns det i dagsläget en rad utmaningar som biblioteken brottas med. Bland annat är det inte helt okomplicerat att få in de tidigare kommersiella posterna i Libris. En annan problematik handlar om bristen på AV-media, utländsk litteratur och relevanta ämnesord. Det krävs i dagsläget också en del handpåläggning och manuellt arbete för att kalibrera Libris till folkbibliotekens vardag. Arbetet i Uddevalla är fortfarande i en slags projektfas och det är för tidigt att bedöma utfallet i förhållande till den tid och de resurser man lagt på arbetet.

– Nu är det en del merarbete och det är för tidigt att säga om det har varit värt det. Men det är jättespännande. Man måste prova sig fram. Funkar det inte är det inte värre än att gå tillbaka till det vi hade tidigare, säger Karin Ivarsson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet