Den kreativa nyckeln till språket

GÖTEBORG Kreativt skapande i kombination med språkinlärning är något av ett framgångsrecept. På Bergsjöns bibliotek invigdes idag en utställning om konsten att lära sig ett språk.

– Det är en rättighet att lära sig ett språk. Det är nyckeln in i ett samhälle och grunden för en fungerande demokrati. Som vuxen kan det vara svårt att lära sig och det gäller att hitta en funktionell pedagogik, säger Birgitta Notlöf på Livstycket som ligger bakom utställningen.

Livstycket är ett kunskaps- och designscenter i Tensta som samlar kvinnor med rötter i olika delar av världen. Många saknar utbildning och har haft svårt att komma in i det svenska samhället. Inte minst har de inte hittat nyckeln genom språket. På Livstycket har man hittat en pedagogisk form, som underlättar språkinlärningen för vuxna som inte kan läsa och skriva svenska. Det handlar om att blanda en mer teoretisk utbildning med kreativ verksamhet. En metod går ut på att skapa mönster och bilder kring bokstävernas fonetiska klang. Att helt enkelt gestalta bokstäverna.

Bild på Birgitta Notlöf

Birgitta Notlöf startade Livstycket genom att arrangera en loppis och sälja bilen för 20 år sedan. Hon har själv jobbat som SFI-lärare och såg ett behov att göra undervisningen mer inspirerande. På Livstycket jobbar man bland annat med den så kallade Wittingmetoden, som går ut på att människor ska lära sig läsa och skriva av språkets ljud. FOTO: Fredrik Swedemyr.

För två år sedan startade Livstycket ett projekt kring en bok. 16 kvinnor fick tillsammans skriva och gestalta och resultatet blev boken ”Vi dricker te och lär oss bokstaven e”.

– Namnet kommer av att vi en gång hade en teprovning och lärde oss bokstaven e. När språkundervisning inte fungerar kostar det mycket pengar och energi. Framför allt skapar det en känsla av att du inte kan. Det är viktigt att hitta nya system och en pedagogik som lär vuxna människor att läsa och skriva. När vi nu har jobbat med den här boken har nästan alla kvinnorna knäckt koden till det svenska språket och arbetet går vidare, berättar Birgitta Notlöf vidare.

Inspirera och väcka debatt

Tanken med boken har varit att få de 16 kvinnorna att lära sig läsa och skriva. Samtidigt vill man också att boken ska vara ett redskap för andra att lära sig. En ytterligare tanke är att den ska väcka en opinion kring analfabetismen i Sverige.

FAKTA

Livstycket är ett kunskaps- och designcenter i Tensta, Stockholm. Kvinnor med annan bakgrund än svensk får en möjlighet att lära sig språket genom så kallad funktionell pedagogik. Det betyder att man blandar kreativ skapande med teoretisk undervisning.Visionen är en verksamhet som ska hjälpa invandrarkvinnor att ta sig ur sin isolering, lära sig det svenska språket och bli självförsörjande.

Namnet kommer av det ålderdomliga klädesplagget som ska värma och stödja kvinnor.

Livstycket är en ideell förening som drivs främst genom bidrag från Stockholms stad och olika projektbidrag.

Läs mer på www.livstycket.se

– Det finns ingen som med säkerhet kan säga hur många analfabeter det finns i Sverige. Hur ska vi kunna klara att leva upp till en demokrati om vi inte vet hur många som är analfabeter och inte kan vara en del av samhället? Frågar sig Birgitta Notlöf.

Utställningen på Bergssjöns bibliotek är också tänkt att inspirera och väcka frågan kring språkinlärning. Dagens vernissage lockade ett femtiotal personer.

– Vi bjöd på bokstavskex och te. Här finns många som inte behärskar svenska även om de gått svenska för invandrare, SFI. Vi tog hit utställningen för att visa att det finns en möjlighet och ett roligt alternativ till att lära sig läsa som vuxen. Jag tror det är viktigt att inspireras, säger Eva Johansson på Bergssjöns bibliotek.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet