KB:s expertgrupper bemannade

KB:s nya struktur tar form och hundra representanter från bibliotek och samarbetsorganisationer är nu utsedda att delta i arbetet med den nationella biblioteksutvecklingen.

– Väldigt många fler än vad som får plats anmälde intresse att delta i grupperna, säger Gunilla Herdenberg, chef för avdelningen nationell samverkan på KB. Det tyder på ett stort engagemang och det finns bra förutsättningar att detta blir något bra.

Spindel i nätet

KB:s uppdrag är att främja samverkan och utöva nationell överblick, att agera som en slag spindel i nätet. Med hänsyn till detta och med erfarenhet från tidigare strukturer har de nu byggt en helt ny modell där bland annat de sex expertgrupperna kommer att ha betydelse.

– Vi har sett till att varje grupp har en vettig sammansättning med relevanta representanter, säger Gunilla Herdenberg som har förhoppningar om att den nya inflytandestrukturen ska bidra till god biblioteksutveckling.

Expertgrupperna kommer att kommunicera med KB via verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. För övrigt är grupperna fria att utforma arbetet hur de vill och Gunilla berättar att många redan har idéer för just sin grupp.

– Det finns en stor iver att komma igång och intresset för de nationella strukturfrågorna är stort. Jag tror att det här är ett arbetssätt som kan fungera.

FAKTA

KB:s inflytandestruktur 2012-2014 består av en nationell referensgrupp som är riksbibliotekariernas råd.

Det finns tre styrgrupper inom områdena Libris nationella infrastruktur, Bibsam-konsortiet och OpenAccess.se.

De sex expertgrupperna finns inom områdena informationsförsörjning och resursdelning, metadata, digitalisering, utbildning och lärande, utvärdering och kvalitetsutveckling samt kompetensutveckling och forskningsanknytning.

Läs mer om gruppernas bemanning: www.kb.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet