En till en

GÖTEBORG Ett 50-tal intresserade skolbibliotekarier och pedagoger samlades under torsdagen på Stadsmuseet i Göteborg för en dag om skolbiblioteket som resurs och om en – en dator per elev.

Dagen dragplåster och också morgonens första föreläsare var Håkan Fleischer, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han erkänner att han vurmar för skolbiblioteken och konstaterar utmanande att det är stor skillnad mellan att vara lärare och att vara bibliotekarie.

– Det är ljusår mellan bibliotekarien och läraren när det gäller informationssökning. Här har bibliotekarien en helt annan grund att stå på. De är proffs, säger han och får många att skratta när han beskriver läraren som ”wild and crazy” när de tipsar elever om Google eller kanske till och med Yahoo.

Håkan Fleischer menar att det ofta är för mycket fokus på tekniken och att attityden glöms bort när det pratas om en-till-en dator per elev.

– En till en sitter inte i tekniken. Att lyckas med det här sitter i attityden, säger han och använder sig av retorikens tre grundbegrepp, Ethos, Pathos och Logos när han förklarar.

– Bibliotekarien måste behaga, och då menar jag inte att bibliotekarien ska se vacker ut, utan att bibliotekarien måste känna yrkesstolthet och sprida värme och verka för dynamik. Bibliotekarie måste också väcka elevens nyfikenhet och engagera och beröra, men också vara nyfiken själv och inte så teknikfokuserad. Och till sist handlar det om att bli duktiga pedagoger, säger han och hävdar att en skolbibliotekarie som inte undervisar inte är någon skolbibliotekarie. Skolobibliotekarien är helt enkelt nyckelperson i alla en-till-en-projekt.

Pedagogiskt fönster

Mediapoolen förser många av  Västra Götalandsregions skolor med media av olika slag och var under dagen på plats för att berätta om den digitala lärresursen Pedagogiskt fönster. Pedagogiskt fönster är indelat efter skolämnena och varje ämne har en flik för eleven, en för läraren, en för specialundervisning och en för fördjupning.

– Vi försöker lägga in allt vi hittar, berättar Kersti från Mediapoolen. Och det betyder att det finns eget material, filmer, ljudklipp, länkar, artiklar, litteraturtips och till och med frågesport. Det finns också tips till pedagogen hur olika media kan användas i undervisningen och på sidan Fönster mot omvärlden sker en ständig, aktuell nyhetsbevakning med länkar, videoklipp och artiklar.

Elisabeth Eriksson

Elisabeth Eriksson

Databaser

Användningen av databaser har minskat samtidigt som de blivit fler till antalet, är mer avancerade och till och med roligare, hävdar i alla fall Elisabeth Eriksson från Kultur i Väst som också tror att en- till- en kommer att väcka liv i databaserna igen.

– Skolan kommer att tvingas tänka utifrån behov, säger hon och tipsar om att gå ihop i pooler om det blir för dyrt.

– Men kom ihåg att om databasen ska integreras med skolundervisningen är det skolan som ska betala och inte kommunbiblioteket.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet