Premiär för Meg

GÖTEBORG Just nu pågår en helt ny mässa på Svenska Mässan i Göteborg, Mediedagarna i Göteborg, Meg. Tanken med Meg är att skapa en arena för idéer och upplevelser och vara en mötesplats för folk från alla möjliga typer av medier.

Det är inte samma hets som under Bok- och biblioteksmässan, det är rent av glest i den lilla utställningshallen. Men det är samma kära återseenden och kramande och jag förstår att besökarna är nöjda med nykomlingen som under de två dagar mässan pågår erbjuder 200 föreläsare på sex scener.

Carl Forsberg och Ola Unsgaard

Carl Forsberg och Ola Unsgaard

Framtidspaning

Molnet och Öppen scen är två platser med föreläsningar som ingår i entrébiljetten och när framtidens bok- och tidskriftsdistribution skulle debatteras på scenen i Molnet, då tog sittplatserna nästan slut. Carl Forsberg från tidskriften Arena och Olav Unsgaard från Nätverkstan försökte på 45 minuter sammanfatta dagsläget och ge sig på en liten gissning om hur utvecklingen ser ut.

– Tidskrifter och böcker håller allt mer på att flyta samman, sade Olav Unsgaard och konstaterar att våra läsvanor är på väg att förändras. Vi kan redan nu välja mellan att läsa en tryckt upplaga, på webben, som PDF, Epub eller mobil app. HTLM-webben är redan utvecklad till HTLM- 5 och det finns de som säger att detta kommer att slå ut apparna. Men det är inget vi vet något om, konstaterar han.

– Utvecklingen går så fort nu att när vi står här om ett år kan appar vara så 2010, säger Carl Forsberg med betoning på så.

De konstaterar båda att allt fler medieformer flyter samman och ger reseguider med inbyggd GPS som exempel. De hoppas båda på en sådan utveckling och tror att delningsfunktioner öppnar upp för en ny typ av läsning. I framtiden är de övertygade om att öppen källkod kommer att bli större och att fildelning inom bokbranschen inte kommer att vara något problem.

– Vi jämför med musikbranschen där iTunes finns. Bokbranschen har inte fått sin iTunes än, men vi tror den är på väg, säger Carl och får medhåll av Olav.

Kultur och hälsa

Det var inte riktigt lika trångt framför Öppen scen när fem forskare på 45 minuter skulle berätta om sin forskning kring kultur och hälsa, men efterhand samlades allt fler runt scenen. De fem forskarna från Göteborgs universitet berättade om matkultur och kostvanor, om livsstil och kroppsuppfattning, om socio-kulturella faktorer och hälsa, samt om man genom form och design kan förändra ett beteende.

– Genom den här speed-föreläsningen vill vi belysa att det finns många olika sätt att se på sambandet kultur och hälsa, säger Ola Sigurdson, professor och föreståndare för Centrum för Kultur och hälsa, CKH.

Fem forskare, från vänster Ola Sigurdsson, Margareta Espling, Ebba Braun, Christel Larsson och Carl-Johan Skogh

Fem forskare, från vänster Ola Sigurdsson, Margareta Espling, Annica Sjölander, Christel Larsson och Carl-Johan Skogh

LÄS MER

Nästa nummer av Framsidan har tema Kultur och Hälsa. Där kan du bland annat läsa mer om vad CKH har för sig. Kommer den 26 mars.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet