Bibliotekskonferensen 2012

STOCKHOLM Teknologisk Institut arrangerade den 29-30 mars en bibliotekskonferens som bjöd på en blandning av föreläsningar om aktuell forskning, om digitala arbetssätt, om relevanta mätmetoder, marknadsföring och konkreta tips i vardagen.

Linda Svanbrink från Lindängens bibliotek i Malmö och…

Cirka 70 intresserade från hela Sverige hade sökt sig till Stockholm och konferensen med rubriken Digital utveckling, aktuell forskning och nya arbetssätt. Förutom tillfälle att träffa kollegor och knyta nya bekantskaper, var det många som hade lockats av konferensens fokus på aktuella frågor och konkreta tips.

– Det handlar om vår verklighet, sade Lisa Östling från biblioteket Nacka Forum och får medhåll av kollegan Kjell Arwe Rydén.

– Konferensen har samlat frågor vi är intresserade av och ger oss konkreta tips. Det är ju inte grandiosa floskler vi letar efter.

Grandiosa floskler

…Kjell Arwe Rydén från biblioteket Nacka Forum var några konferensdeltagare som tyckte att det fanns en bra bredd i programmet

Det var bibliotekarien och konsulten Viveca Nyström som myntade begreppet grandiosa floskler i sin föreläsning om mål och uppföljning av verksamheten. Hon poängterade bland annat vikten av att sätta tydliga mål för att kunna göra en utvärdering av sin verksamhet.

– Ta helt enkelt reda på vad ni ville från början, råder hon. Men undvik grandiosa floskler, de går inte att utvärdera, konstaterade hon och funderar lite över varför det skrivs så många floskler.

– Det kan ju ge en viss frihet, eller så är det så enkelt som att till exempel en biblioteksplan ska gälla under några mandatperioder och olika politiker ska kunna vara överens, och då kan det vara enklare att godta otydligheter.

Praktikfall

Larry Lempert, bibliotekschef på Årets bibliotek 2011, Internationella biblioteket, var en av de föreläsare som kom med konkreta tips när ha berättade om Internationella bibliotekets verksamhet och om hur användbar deras webbplats är. Men om han fått bestämma själv hade hans föreläsning blivit kort, för enligt honom finns det bara ett enda tips till alla bibliotek.

– Ett enkelt råd är att köpa böcker på andra språk och att anställa personal på olika språk. Tack för mig, skojade han och låtsades lämna podiet.

– Hur många här inne är födda i ett annat land undrade han när skratten klingat av. När bara tre räcker upp handen menar Larry att det bekräftar en brist inom biblioteksväsendet.

– Vi säger att biblioteket är en kulturell mötesplats, men personalen är etniskt rensade. Kolla till exempel med SFI, tipsar han. Det kanske finns någon där som kan komma och läsa sagor på ditt bibliotek. Och något alla kan göra är att bygga upp ett basbestånd av barnböcker på olika språk. En sagosamling på arabiska är ett konkret sätt att visa respekt för barnets språk.

Elin Nord visar exempel på inspelade boktips

Elin Nord är bibliotekarie på Göteborgs Stadsbibliotek och jobbar med digitala resurser och e-böcker. Förra året tilldelades hon priset Årets Nytänkare 2011 för sitt arbete att använda den sociala webben som ett redskap i sitt arbete på biblioteket. På konferensen berättade hon bland annat om sitt och kollegan Siska Humlesjös arbete med att nå unga vuxna när de båda arbetade på Högsbo bibliotek i Göteborg.

– Vi ville marknadsföra biblioteket och ge en annan bild av bibliotekarien, så vi testade oss fram på olika sociala medier, säger hon och berättar om en populär julkalender på Facebook, om inspelade boktips, om bloggar och om Facebook-kalas på det fysiska biblioteket.

– Det är bättre att göra något än att det blir superperfekt, var hennes tips.

Utveckling

Med utgångspunkt i den senaste forskningen berättade professor Olle Findahl om medielandskapets utveckling. Det blev mycket siffror och statistik i hans presentation, men slutsatsen av all forskning är att det finns en stabilitet i människors medievanor.

– Varje ny teknik som lanseras ger samma fundering om hur det ska gå för läsningen, säger Olle. Men forskningen visar att läsandet ökar, fortsätter han. Medier konkurerar och kompletterar varandra, men de slår inte ut varandra. Möjligen byter mediet plattform och en stor del av de traditionella medievanorna håller nu på att flyttas över till internet.

Som sista punkt på konferensen provocerade bibliotekskonsulten Zuzana Helinsky publiken genom sina frågor och påståenden i ämnet bemötande.

– Visst uppför sig våra kunder lite konstigt ibland, påstod hon och fick ett mummel från publiken till svar. Men vad händer om ni säger till, fortsatte hon, men fick inget svar. Istället frågade hon hur många som varje dag känner sig uppskattad på jobbet. Nästan alla händer åker upp i luften.

– Tänk vilket arbete ni har som varje dag får känna det, konstaterar hon. Ni är jätteduktiga på bemötande, berömmer hon. Men inte lika duktiga på att svara i telefon och svara på e-post.

Fredrik Svensson är projektledare konferenser och seminarier på Teknologisk Institut är nöjd med Bibliotekskonferensen.– Det har varit klassiska frågor i ny tappning och den har definitivt överträffat alla förhoppningar. Det är inte omöjligt att det blir en ny konferens om ett år.

Detta påstående gav upphov till en diskussion om hur man löst telefonfrågan på olika bibliotek och en massa konkreta tips både gavs och togs och som väl sammanfattar Bibliotekskonferensen 2012 med en blandning av forskning och konkreta tips och verktyg.

 

 

FAKTA

Teknologisk Institut är ett företag som erbjuder kurser, konferenser och seminarier inom många områden.

Hösten 2011 arrangerade Teknologisk Institut en konferens för skolbibliotekarier. Läs mer på www.framsidan.net. Skolbibliotek 2011. Artikeln hittar du här

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet