Bokhäxa ger personliga lästips

GÖTEBORG Jag är Boken heter en webbaserad boktipstjänst där alla mellan 13 och 25 kan få personliga boktips av bokhäxan BabaJaga, alias bibliotekarie Eva Selin.

Att BabaJaga enligt Wikipedia är en fasansfull häxa bekymrar inte hennes alterego Eva Selin. Hon gillar helt enkelt att bokstäverna i BabaJaga korresponderar med bokstäverna i Jag är Boken. Dessutom är hon övertygad om att häxan BabaJaga har en mjuk sida också.

– Häxor kan vara skarpa men också snälla. Och i boktipsen och i mina svar till barnen och till ungdomarna är det lättare att ha ett alterego som inte bara stryker medhårs utan kanske utmanar lite och har ett förhållningssätt till den som skrivit. BabaJaga kan helt enkelt svara friare än vad en bibliotekarie skulle göra under eget namn.

Bild på Eva Selin

Bokhäxa. Eva Selin fick idén till Jag är Boken och personliga boktips när hon läste psykologi och kom i kontakt med Twenty Statements Test. – Jag tänkte direkt att metoden skulle kunna knytas till personliga boktips. FOTO: Helén Andersson

Jag är Boken

Jag är Boken är samlingsnamnet på boktipstjänsten och består förutom personliga boktips av ett anonymt formulär och ett illustrerat lyckobrev. Formuläret bygger på ett amerikanskt personlighetstest som utformades på 1950-talet vid universitetet i Iowa. Genom att svara på 20 frågor mäter metoden din attityd till dig själv.

– Formuläret består av 20 ofullbordade rader som alla börjar med Jag är…, beskriver Eva. Det är öppna frågor där du kan fylla i vad som helst som till exempel Jag är en drömmare eller Jag vill åka skidor.

Liksom Eva som ger boktips genom sitt alterego BabaJaga, är de som fyller i formuläret anonyma och har ett alias. Detta tror Eva gör att svaren blir mer öppna och ärliga. Men hon är noga med att poängtera att hon som bibliotekarie använder formuläret för att få ut vissa essenser som leder till att hon föreslår speciella böcker.

– Det handlar inte om en personlighetsanalys på samma sätt som psykologer gör.

Idén till Jag är Boken växte fram i samarbete med BUS-biblioteket på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Här föll bitarna på plats för Eva efter att hon läst om forskningsteorin Possible selves som visar att personer med anorexia behöver hjälp att fantisera positivt kring sin framtid.

– Barn och unga mår bra av att tänka positivt kring vilka de ska bli, vart de är på väg och vad som väntar senare i livet. Och med hjälp av de ifyllda formulären och lyckobrevet hoppas jag kunna bidra.

Lyckobrev

Lyckobrevet består av några korta rader där Eva genom sitt alterego BabaJaga speglar det den som fyllt i formuläret har berättat. Hon beskriver det som en bro mellan det ifyllda formuläret och böckerna.

– Meningen är att det ska väcka nyfikenhet och intresse för de böcker jag valt. Men det handlar inte om böckerna, utan mer om att jag bekräftar och speglar det jag har kunnat utläsa av formuläret.

Förutom sitt arbete som bibliotekarie och bokhäxa, jobbar Eva som BRIS-mejlare. Här har hon lärt sig hantera och formulera svar som speglar och ger något tillbaka.

– BRIS-metoden bygger på Barnkonventionen och på Antonovskys KASAM, känsla av sammanhang. Och det är de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som jag också försöker formulera i svaren i lyckobreven och i mina val av böcker.

FAKTA

Jag är Boken utvecklades tillsammans med BUS-biblioteket i Göteborg.

Tjänsten får utvecklingsstöd av Statens Kulturråd.

Du hittar Jag är Boken på Bokcirklar.se och på BUS-bibliotekets webbplats.

I samarbete med Kultur i Väst arrangeras i maj en fortbildningsdag för bokhäxor.

Läs mer: www.kulturivast.se.

Fler bokhäxor

De flesta som fyller i formulär är mellan 13 och 20 år men eftersom den som skriver är anonym är det svårt att veta om det är flest flickor eller pojkar. Detta tycker Eva är spännande och ser det som en utmaning när hon ska ge boktips.

– Man påminns om hur lätt det är att mekaniskt föreslå vissa böcker efter läsarens könstillhörighet.

Verksamheten växer fort och det är fler som skickar in ifyllda formulär än vad Eva hinner besvara och hon hoppas att bokhäxorna snart blir fler och att det också blir manliga häxor.

– I framtiden hoppas jag att bokhäxor finns överallt och är ett naturligt inslag på många bibliotek.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet