En plats där alla kan

GÖTEBORG De vill sprida en smitta. Inte vilken som helst, utan en smitta av skaparglädje. På Kultur i Väst hyvlar Klangfärg ner trösklarna. Här vill man ge personal som arbetar inom daglig verksamhet och särskola lusten och pedagogiska redskap att utveckla den kreativa verksamheten. Här bygger man förutsättningar för det goda livet.

­– Vårt arbete bygger på att tända eldsjälar. Vi jobbar med ett tillgänglighetsperspektiv, att alla kan och att man inte behöver några förkunskaper för att gå på våra kurser. Detta perspektiv är avgörande för valet av vilka pedagogiska metoder, tekniker och redskap vi använder. Det kan handla om att öppna upp för nya sätt att musicera tillsammans eller att använda enkla och oväntade material i form- och färgskapandet. Jag brukar säga att det är som Friskis & Svettis fast för konstnärligt skapande, säger Tina Weidelt på Kultur i Väst.

Bild från Klangfärgs verksamhet på Rosenlundsgatan i Göteborg

Skaparglädje. Klangfärg är ett regionalt resurscentrum för skapande verksamhet, som riktar sig till personal, som arbetar inom LSS-verksamhet och särskola. Lars Lundberg och Tina Weidelt (närmast i bild) jobbar med Klangfärg på Kultur i Väst och visar vägar till hur man kan jobba kreativt med alltifrån tapetklister till musik. FOTO: Fredrik Swedemyr

Eget skapande

Verksamheten går under namnet Klangfärg och är i en mer formell mening Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande och riktar sig till personal som jobbar med personer som faller inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller elever i särskolan.

– Vårt uppdrag är att vi ska vara ett stöd för eget skapande. Vi använder olika verktyg och det starkaste är kurser och fortbildningar. Vi ger ut ett kursprogram två gånger om året. Sedan säljer vi också uppdragsutbildningar. Det betyder att en enhetschef från exempelvis Lysekil kan ringa och säga att hon vill ha en heldag för sin personal med form, färg och musik. Då skräddarsyr vi en utbildning, packar en bil och åker dit, säger Tina Weidelt vidare.

Kurserna är kostnadsfria för personal från LSS-verksamheter och särskola i Västra Götaland. Men samtidigt är de också öppna för personal från liknande verksamheter utanför regionen, som då får betala en kursavgift. Utöver detta erbjuder Kultur i Väst genom Klangfärg också handledning kring skapande. Det kan handla om allt ifrån var man köper ett bra tapetklister till hur man dra igång en skapande verksamhet på en arbetsplats. Andra kanske har en väl fungerande verksamhet, men behöver stöd och idéer för hur man ska kunna engagera samtliga deltagare i en grupp i en skapandeprocess.

– Man behöver inte vara konstnär eller musiker. Människan som varelse har hållit på med skapande uttryck så länge vi har funnits, så det gäller att återerövra det. Vi har alla rytmen i blodet. Det handlar om att hitta sin egen vilja och sina resurser för att driva en skapande verksamhet, säger Lars Lundberg, som också jobbar på Klangfärg.

Utmaning

Även om det finns en fördelning mellan kurser som hålls i huset och aktiviteter på andra ställen i regionen, är det inte alltid lätt att nå ut till regionens alla kommuner och verksamheter.

– Det är en utmaning i arbetet. Vi har försökt att hålla kurser på andra orter, men har inte lyckats få samma gensvar som här i Göteborg. Det är svårt att säga vad det beror på. Det är lite synd när vi lägger en kurs i exempelvis Skövde, och det inte kommer så många som man önskar, säger Tina.

Det goda livet

En av drivkrafterna bakom Klangfärg bygger på att hitta inspirationen till att vilja hålla på med skapande. I relation till hälsa ser man i förlängningen att den glädje som en skapandeprocess kan ge, bidrar till en bättre livskvalitet.

– Då hamnar vi i Västra Götalandsregionens övergripande vision om det goda livet. Även om vi inte har ett terapeutiskt perspektiv i vår verksamhet, så använder vi argumenten livskvalitet och det goda livet. Vi pratar mycket om det på våra kurser, om vad det är som gör att jag trivs i ett sammanhang och med en aktivitet och vilken funktion pedagogen har. I en skapandeprocess finns det så många möjligheter till positiva upplevelser, säger Tina Weidelt.

 

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet