Kort och gott – Nya utvecklingsprojekt

Under våren kommer tretton nya utvecklingsprojekt att ta form på bibliotek runt om i landet. Gemensamt för dem alla är att de finansieras av Avdelningen för nationell samverkan vid Kungliga Biblioteket.

Genomgående tendens är att alla projekt tar upp aktuella och väsentliga frågor för bibliotekens utveckling med stark betoning på digitala tjänster. Många av projekten syftar också till ökad samverkan mellan olika bibliotekstyper.

Läs mer: www.kb.se/bibliotek

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet