Ledare Framsidan 1 2012

Kulturen som friskvårdande kraft

Kultur och hälsa är ett begreppspar som många gjort till sitt de senaste åren. Insikten om kulturens betydelse för hälsan har spridits både till beslutsfattare och personal inom sjukvård och omsorg. Som en följd av detta har många projekt startats för att pröva var och hur kultur kan fungera för att stimulera läkningsprocesser. Kultur på recept är ett numera välkänt begrepp som används i projekt både i Skåne och Västerbotten. Idéen är att man ordinerar kulturaktiviteter mot bl a stress och annan psykisk ohälsa. Konst i vården har prövats på många håll och kultur i äldreomsorgen är väletablerat runt om i Sverige, bl a i Västra Götaland där kommunerna erbjuds kulturprogram till sin seniorverksamhet.

kamagra 100mg

Trots den buy cialis online low price relativt stora samsynen mellan stat, regioner och kommuner på kultur som hälsobringare så är satsningarna ännu ganska få inom området kultur och hälsa. De experiment och satsningar som görs är till övervägande del inom vårdande verksamhet. Det betyder att kultur sätts in som en kompletterande insats när det föreligger ett vårdbehov. Min tolkning är att cialis price kultur och hälsa så här långt inte tar sikte på friskvård utan i första hand är en del av vårdkedjan oavsett om det är i omsorgen eller i sjukvården. Det är självklart bra att de här satsningarna görs. Särskilt för alla som får ta del av dem, men också för att vi därigenom får bättre kunskap om kulturens effekter för rehabilitering vid olika sjukdomstillstånd. Men visst borde vi också ta nästa steg och etablera kultur som ett givet inslag i friskvårdsarbetet.

Om vi nu har en samsyn kring kulturens hälsoeffekter så borde vi väl också kunna gå vidare och skaffa oss en samsyn kring kultur som friskvårdande kraft och därmed satsa mer på kultur för att förebygga ohälsa. Självklart borde vi ha samma syn på kultur som vi har på idrott, motion och att äta rätt. Vi är ju redan överens om att kultur och hälsa hänger ihop. Då är det väl bra att sätta in kulturkraften redan innan vi blivit sjuka.

Att satsa på kultur som friskvård är dock en knivigare fråga än begränsade satsningar på kulturprojekt i olika vårdverksamheter. Visst handlar kultur och friskvård också om att experimentera, göra särskilda insatser i skolan eller driva projekt i arbetslivet. Men ännu viktigare är att se kultur som friskvård som ett av de viktigaste motiven för kontinuerliga och långsiktiga satsningar på kultur. Bäst friskvårdseffekter med hjälp av kultur får man med god tillgång till kultur överallt. Kultur som friskvård är en mer omfattande fråga än kultur i vården och möjligen dyrare på kort sikt. Men vinsten hämtar man lätt hem på lite längre sikt.

Bild på Bengt Källgren, chef Kultur och samhälle, Kultur i Väst

Bild på Bengt Källgren, chef Kultur och samhälle, Kultur i Väst

Kulturutredningen betonade kulturens betydelse inom olika politikområden med begreppet aspektpolitik. Även om begreppet svalnat och mer eller mindre försvunnit så har uppmärksamheten kring kulturens betydelse inom olika samhällssektorer istället ökat. I Västra Götalandsregionen har detta tydligjorts genom att kultur fått en framträdande roll i arbetet med att nå visionen om det goda livet. Hälsa är otvetydigt en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv och därför är friskvård för att förebygga ohälsa också en av de viktigaste insatserna som ett samhälle kan företa sig. Att kultur har betydelse för hälsan vet vi från projekt i vårdarbetet. Med dessa erfarenheterna som bas är det ganska lätt att också förstå betydelsen av kulturaspekter i friskvårdsarbetet.

Att satsa på kultur som friskvård ger stora vinster. Både för individen som mår bättre och för samhället som sparar resurser på andra områden. Därför ser vi fram emot en rad spännande projekt och ny verksamhet inom området kultur och friskvård. Vi ser också fram emot ökade allmänna satsningar på kultur med friskvård som uttalat motiv. Vill man veta mer om motiven för ett sådant arbetet så är det bara att gå till bibliotekets hälsohörna och läsa på.

Text: Bengt Källgren

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet