NU-biblioteket överraskar

GÖTEBORG Inom NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen har sjukhusbiblioteket och hälsocoachen funnit varandra och tillsammans planerar och utför de aktiviteter för både patienter och personal.

Uddevalla sjukhus, kvinnodagen den 8 mars 2011: Någon har klistrat bilder av historiskt viktiga kvinnor på golvet i den långa korridoren som leder till personalmatsalen. Utanför sjukhusbiblioteket står kvinnor och lockar in den förbipasserade där läckra små semlor står uppdukade. Inne på biblioteket måste man delta i nomineringen till årets NU-kvinna för att få en semla

Händelsen, som överraskade alla förbipasserande, är ett exempel på vad bibliotekschefen Tina Hurtig och NU-sjukvårdens hälsocoach Marianne Andersson tillsammans har för sig.

– Vi ville göra något som överraskade, berättar Tina Hurtig.  Och det blev verkligen en lyckad happening som ingen räknat med. Dessutom fick vi in folk på biblioteket där många samtidigt upptäckte vår nya massagestol.

– Nomineringen till årets NU-kvinna var något vi kom på för att manifestera att det var kvinnodag och semmeldag samtidigt, fyller Marianne Andersson i.

Samarbete

Samarbetet mellan Tina och Marianne är numera ungefär två år gammalt. Det var i samband med att NU-sjukvården anställde Marianne som hälsocoach som de fann varandra. Mariannes uppdrag är att jobba med hälsa mot medarbetarna inom NU-sjukvården och har bland annat tagit fram Inspirationsåret, ett program som erbjuder olika aktiviteter för att aktivera medarbetarna.

– Jag ville inte att det bara skulle vara fysiska aktiviteter i Inspirationsårets program, säger hon. Det är oerhört viktig med input i själen också och kultur ger hälsa. Och eftersom jag mött Tina tidigare var det själklart att vi tillsammans fick fram mångfalden i arrangemangen.

– Vi spånar tillsammans och programmet erbjuder allt från styrketräning till föreläsningar, teater och kura skymning, tillägger Tina. Jag är särskilt förtjust i alla överraskningar och happenings vi gör, skrattar hon.

Sjukhusbiblioteket

Uddevalla sjukhusbibliotek har tyngdpunkten på den medicinska delen och att stötta personalen i ett evidensbaserat arbete. Utöver det finns också skönlitteratur, film, musik och andra media som är tillgängligt för både personal, patienter och anhöriga.

– Jag vurmar för själva biblioteksrummet, säger Tina. Jag vill att biblioteket ska fungera som ett ställe dit man som anhörig och patienter kan komma och få lugn och ro, att biblioteket blir ett centrum som syns och som alla känner till att man kan komma till.

För att öka förståelsen för kulturens betydelse för hälsa finns biblioteket med på olika personalmöten och arrangerar särskilda informationsträffar med personalgrupper som rör sig mycket bland patienter. Biblioteket har också ansvar för ett artotek och har fortfarande bokvagnsronder, eller så kallat Pipa-arbete, patientinriktat arbete på avdelningen.

– Framförallt artoteket ger oss många bra samtal med både patienter och personal, säger Tina. Men bokvagnsronden är ju bara en timme i veckan, så vi har infört Ring så kommer vi. Det fungerar jättebra och är bättre än bokvagnen eftersom det blir mer fokus på patientens behov.

Tina beskriver sjukhuset som ett litet samhälle där biblioteket är en del som sysslar med annat än vård och där hon säger att biblioteket är en jätteviktig plats som regelbundet arrangerar tillfällen för personalen att möta bibliotekarien.

– Vi arrangerar kurser för personalen efter behov och vi har något vi kallar för Kaffe, Kaka, Kunskap, berättar hon. Dit kan personalen komma och få guidning och svar på frågor kring bibliotekets resurser.

Ett led i Mariannes arbete som hälsocoach är att utbilda inspiratörer ute på avdelningarna och

både Tina och Marianne betonar att de i sitt möte med personalen betonar vikten av helhetsperspektivet, att hälsa inte bara handlar om fysisk aktivitet. En sådan aktivitet är de bokcirklar biblioteket arrangerat för personal som arbetar med svårt sjuka människor.

– Genom litteraturen kan de diskutera och få styrka att möta och förstå människor de kanske inte annars hade mött, säger Tina.

Happenings

Mariannes budget för Inspirationsårets aktiviteter är 100 000 kronor per år, och det räcker, intygar hon.

– Vi spånar tillsammans och Tina har så mycket bra idéer som ger guldkant på tillvaron, skrattar hon och berättar om jonglörer utanför matsalen, chokladhjärtan på biblioteket och om musiken som fick lokalvårdaren att dansa med kvasten genom korridoren.

– Det roliga med våra överraskningsarrangemang är att både patienter och personal kan ta del, tillägger Tina. Om man råkar vara där förstås, för det är ju en happening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet