Tre frågor – Lena Adelsohn Liljeroth

Bild på Lena Adelsohn Liljeroth

FOTO: Johan Ödmann

Hur ser du på kulturens roll i hälsoarbetet?

– Kulturen har en viktig roll i hälsoarbetet. Människor mår bra av att dansa, läsa, måla, sjunga i kör, uppleva konserter och föreställningar. Detta har även stöd av den moderna hjärnforskningen.

Kultur på recept och kultur för seniorer är två exempel där jag har varit pådrivande och kunnat glädjas av de berättelser jag fått höra från positiva deltagare. Jag är övertygad om att kultur, både i form av deltagande och åskådande, har en viktig roll för god hälsa.

I ett samhällsperspektiv – varför är kultur viktigt för hälsan?

– Kulturen stimulerar fantasin och kreativiteten. Det behöver vi för att må bra, både till kropp och själ. Vi vet nu också att konstupplevelser och dans exempelvis kan motverka demens, att stressen minskar i kroppen hos de som sjunger i kör, att musik kan bidra till rehabiliteringen av strokepatienter och att unga med ätstörningar kan tillfriskna med hjälp av dans. Forskningen på det här området är oerhört intressant.

Men från ett politiskt perspektiv är det också en utmaning att minska skillnaderna mellan välutbildade och dem med lägre utbildning. De undersökningar om kulturvanor som görs visar att här finns en tydlig skillnad.

Här ser jag regeringens satsning Skapande skola som särskilt angelägen eftersom den gör det möjligt för barn och unga att tidigt möta professionella konstnärer direkt i skolarbetet. Skolan når alla – inte bara dem som har starka kulturvanor hemifrån.

Satsningen innebär i korthet att 150 miljoner kronor varje år fördelas till hela landets grundskolor för att öka samverkan mellan kulturlivet och skolan.

Hur ska kultur bli något självklart inom vård- och omsorg?

Jag är övertygad om att forskning och praktiska exempel på sikt kommer att göra att kulturen blir en självklarhet inom vården. Vi mår helt enkelt bra av kultur, men det krävs också stöd i utvärderingar för att veta varför, hur och när kulturen ska ta plats för bästa resultat.

Regeringen tog ett viktigt steg i höstas när Kulturdepartementet och Socialdepartementet gemensamt gick fram med en kultursatsning som riktar sig till våra äldre. I december fördelade Statens kulturråd 30 miljoner kronor till ett 20-tal mottagare, såväl landsting som kommuner, som kommer att genomföra breda insatser över hela landet.

Vi hoppas att vi med denna satsning kan få en bättre kännedom om hur vi i Sverige kan få hälso- och sjukvården och kulturen att mötas – för att verkligen göra skillnad i äldre människors liv. Att det blir självklart att dansen, musiken, filmen, litteraturen och inte minst det egna skapandet, berikar äldre och ger positiva effekter exempelvis vad gäller rehabilitering av strokepatienter och dementa.

Sedan får vi inte heller glömma att kultur i många fall redan har en naturlig del inom vården och omsorgen. Jag tänker exempelvis på biblioteken som ofta har en central roll genom att vara rum för olika slags samtal, upplevelser, lek och lärande.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet