Bibliotek och turism i samspel

ÅRE I Åre samarbetar biblioteket med turistbyrån och tillsammans delar de arbetsuppgifter, lokaler och ett gemensamt uppdrag att informera och serva såväl boende som turister i Åre kommun.

Det är en vanlig torsdag mitt i vintersäsongen och framför disken inne på Åre bibliotek är trängseln stor. Torsdagar är den stora in- och utcheckningsdagen för turister och turistbyrån ansvarar för nyckelhanteringen. Men just idag gör ett ihållande regn att trängseln är större än vanligt. Många har lämnat skidbacken för att ägna sig åt andra aktiviteter och bakom disken har personalen fullt upp att svara på frågor om var Chokladfabriken ligger, var man kan äta en god lunch och om det går bra att låna film på biblioteket

– Vi hjälps åt med att svara på alla frågor, säger Sofie Åberg som är bibliotekarie.

– Det är bemötandet som är viktigast, tillägger bibliotekschef Kerstin Örbo och får medhåll av turistbyråns ansvarige Johan Engström.

– Vi har fokus på gästen, konstaterar han.

Aktiv väntsal

I västra Jämtland, vid foten av Åreskutan, ligger Åre. Ett alpint område med utvecklad turistnäring och den största fjällsportorten i Sverige med över 450 000 besökare per år.

Längst ner i byn vid Åresjöns strand löper järnvägen som går mellan Östersund och Storlien och vidare till Trondheim. Intill spåren, inklämt mellan ett stort hotell och byns centrala delar, ligger stationshuset med butiker, bibliotek och turistbyrå.

Innanför den gemensamma entrén i stationshuset ligger turistbyrå och bibliotek tillsammans i ena hörnet med en gemensam informationsdisk och fönster mot perrong och järnväg. Längs den långa fönsterväggen finns datorer och det är gott om läsplatser runt om i lokalen. Ett ställ med dvd-filmer är väl exponerat och i gränslandet mellan bibliotek och turistbyrå finns en hylla med souvenirer och en hylla med litteratur om Åres historia och sevärdheter.

Längst in på biblioteket, med fönster ut mot den gamla stationsbyggnaden, finns en väl tilltagen plats för barnen. Det här är en populär plats för väntande barnfamiljer och här sker många spännande möten, berättar Sofie.

– Det är alltid barnfamiljer som hänger i barnhörnan när de väntar på sitt tåg eller på nyckel till sitt boende. Och det är väldigt många som blir väldigt glada när de förstår att de kan låna böcker här och slipper släpa med sig högar av barnböcker hemifrån. Och om jag ser en familj med barn stå och vänta ute på perrongen, informerar jag om vår barnhörna och att det finns både tidningar och datorer här, säger hon.

Stationshusets centrala placering i byn gör det till en naturlig mötesplats och en plats de flesta passerar. Hit kommer byns invånare och turisten, hit kommer tant Persson 75 år och extremskidåkaren från Australien. Hit kommer man också av en mängd olika anledningar som att få hjälp med sin uppsats, hitta ett boende, kolla Facebook, låna en bok eller vänta på tåget.

– Folk kommer hit av många anledningar och ofta besöker de både turistbyrå och bibliotek, säger Sofie. Man köper en tågbiljett och sätter sig och läser en stund, eller pappan checkar in familjens boende medan mamman läser för barnen.

Bild på Kerstin Örbo och Sofie Åberg

I soffan. Bibliotekschef Kerstin Örbo och bibliotekarie Sofie Åberg på barnavdelningen på Åre bibliotek. FOTO: Helén Andersson

Synergieffekter

Både Sofie, Kerstin och Johan är överens om att en av de stora vinsterna med sammanslagningen är den utökade personalgruppen med fler arbetskamrater och ett bredare kompetensområde.

– Vi ser oss som en enhet och vi jobbar tillsammans, säger Johan. Men det är klart att vi har specifika kunskaper och vi kan inte allt inom varandras område, men gästen ska inte veta skillnaden och det är bemötandet som är viktigast.

Den utökade personalgruppen och samarbetet gör också att biblioteket under högsäsong kan ha öppet sju dagar i veckan.

– Det går inte att få hjälp med biblioteksfrågor under helgen, men tack vare turistbyråns personal är biblioteket öppet med självservice och personalen startar upp datorer och håller koll, säger Kerstin. Det är helt klart en bonus för biblioteket att kunna ha öppet mer och för gästen är det en bonus att kunna använda biblioteket till allt från väntsal till att låna en bok veckans alla dagar. Så för biblioteket innebär sammanslagningen både en serviceökning och en kvalitetsökning.

– Det finns en föreställning om att bibliotek bara är till för de som bor på platsen, säger Sofie. Så är det verkligen inte här och det är också det som är en del av vinsten med samarbetet, att alla hittar hit.

– Turisten som ska till turistbyrån upptäcker biblioteket, och byns invånare som ska till biblioteket upptäcker turistbyrån, tillägger Johan leende. Vi har ett gemensamt uppdrag att ge gästen bra service och att informera om Åre kommun och då blir det effektivare att få hela smörgåsbordet serverat på ett ställe, konstaterar han och får medhåll av Kerstin.

– Vi jobbar ju egentligen med samma saker fast på olika sätt. Det handlar om kultur, historia och upplevelser för både besökare och invånare.

Service till alla

Beståndet på Åre bibliotek är till viss del anpassat efter turisterna, men framförallt är det ett helt vanligt bibliotek med bokskola för 6-åringar, klassbesök och service och samtal med orts- och bybor. Och mediainköpen styrs mer av ortsbornas önskemål än av turisternas.

– Det är just kombinationen av vanlig biblioteksverksamhet med turistservice som tillsammans är vår kärna, betonar Kerstin. En bredare biblioteksverksamhet och en djupare turistservice helt enkelt.

– Vi har en extrem bredd i typen av besökare och det är väldigt säsongsbetonat med mycket extremsportare, tillägger Sofie. Det är en viss karaktär på vintern och en annan på sommar och höst och det påverkar till viss del bibliotekets bestånd med en del böcker om skidåkning, mountainbikecykling, klättring och så. Skönlitteraturen är förstås den samma för både turister och ortsbor, vuxna och barn.

Då och då får biblioteket donationer av tacksamma gäster och senast var det en norsk tjej som skänkte norsk skönlitteratur.

– Böckerna finns i hyllornar, bedyrar Sofie. Liksom en hylla med engelsk och rysk skönlitteratur eftersom många turister är från dessa länder. Bland barnlitteraturen finns flera språk representerade och jag köper in eller tar in fler på deposition från Östersund om något efterfrågas.

Det finns dagar med dåligt väder även i fjällen och ett populärt inslag på Åre bibliotek är uthyrningen av dvd-film. Sofie försöker tänka på att bibliotekets utbud ska vara ett alternativ till uthyrningen på ICA en trappa ner.

– Vi vill gärna representera hela världen, inte bara den amerikanska topplistan. Det är en stor ruljangs på uthyrningen och det är stor efterfrågan på barnfilm och på lite smalare, alternativ film.

Både turister och bofasta får låna på biblioteket och Sofie bedyrar att det är väldigt lite svinn.

– Visst händer det att folk ringer om att de råkat få med sig en bok hem och en gång fick vi ett paket från Australien med en bok och ett ”Tack för lånet”, skrattar hon.

Helhet

Åre kommun är sedan tidigare känd för sin entreprenörsanda och att kommunen tidigare lagt ut stora delar av den kommunala verksamheten på privata aktörer. Samarbetet mellan bibliotek och turistbyrå är ett resultat av denna anda och ett bra exempel på samarbete över gränserna. En unik satsning som alla är väldigt stolta över, säger Kerstin.

– Inför VM i alpin skidåkning 2007 satsades det rejält och mycket förändrades i centrala Åre. Egentligen är stationshuset och sammanslagningen av bibliotek och turistbyrå en gammal idé, men nu fanns det ett starkt stöd från kommunledningen och drivande krafter inom turistföreningen som gjorde att det blev verklighet.

Sammanslagningen av verksamheterna har gjort Stationshuset i Åre till en mötesplats och ett ställe man kan göra det mesta på. Personalen har koll på varandras verksamhet, är varandras ögon och öron och hjälps åt med allt från tågbiljettbokning till bokutlån.

– Det viktiga är att gästen blir sedd, även om svaret på deras fråga blir att de kanske får vänta en stund på någon som kan hjälpa dem, säger Sofie. Men verksamheterna är samtidigt draghjälp åt varandra och om någon frågar efter Åres historia kan vi berätta om den, men samtidigt säga att det finns böcker om det inne på biblioteket.

– Det känns som ett naturligt samarbete och tillsammans blir det en fantastisk helhet, konstaterar bibliotekschefen Kerstin Örbo.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet