Författarskapets attraktionskraft

LULEÅ I Västerbotten och Norrbotten satsade man under tre år på att stärka kulturturismen genom projektet Litterär turism. Att försöka skapa en ömsesidig förståelse mellan kultursektorn och turistnäringen är en av lärdomarna från projektet.

Både Västerbotten och Norrbotten är kantade av olika författarskap, Eyvind Johnson, PO Enquist, Sara Lidman och Torgny Lindgren för att nämna några. Kring en del av dessa författarskap kretsar också olika sällskap eller föreningar, som på olika sätt försöker främja deras litteratur genom att exempelvis arrangera resor i författarnas fotspår eller underhålla ett besöksmål med anknytning till någon författare.

– Vi skulle stärka, stötta och marknadsföra olika besöksmål. Det jag upplevde som väldigt uppskattat av dem som anordnar sådana här saker, var att de fick ett nätverk och träffa andra som också höll på med litterär turism i norr, säger Maria Öman, konsulent på Norrbottens länsbibliotek och som var en av projektledarna för Litterär turism.

Lärdomar från två världar

En av de tydligaste lärdomarna från projektet är att det ibland kan vara ett gap mellan frivilligsektorns litteratursällskap och den kommersiella turistnäringen.

– De som håller på med litteratur är ofta ideella krafter. De är inte vinstdrivande i första hand, utan de brinner för att föra ut ett författarskap. Medan turistnäringen naturligt-

vis måste ha pengar för att överleva. Det var två olika världar, säger Maria Öman vidare.

Att mötet kan vara svårt ibland beror, enligt Maria Öman, nödvändigtvis inte på att kommersiella aktörer inte ser ett värde i kulturen.

– Talar man om kultur i en vidare bemärkelse tror jag man ser ett värde i det, som exempelvis gruvsamhället Kiruna kopplat till viss litteratur. Men man ser det inte som ett ekonomiskt värde i sig. Sedan tror jag att vi som jobbar i kulturbranschen måste lära oss att lite mer tänka marknadsföring. Jag tror att båda de här ytorna har mycket att berika varandra med och att det skulle kunna bli något väldigt bra. Ideella föreningarna som brinner för ett författarskap vill nå fler läsare. De pengar de får in går kanske till att underhålla en stuga eller något. Deras engagemang handlar inte om att tjäna pengar. Men de skulle vinna på att samarbeta mer med turistnäringen, säger hon.

Skapa möten

En stor del av projektet gick ut på att skapa nätverk för olika aktörer och ge dem en möjlighet att utbyta erfarenheter. Under projektets gång bjöd man in företrädare för bland annat bussbolag, kommunen, föreningslivet och kultursektorn för att prata om vad det fanns att tjäna på de olika författarskapen. En av de kommuner som gått vidare efter projektet är Norsjö, där man förvaltar Torgny Lindgrens författarskap. Biblioteket har varit en del i engagemanget.

– Jag tyckte redan från början att det var viktigt att vara med i arbetet kring ett litterärt turistmål. Då är det också viktigt att känna till lite mer om författaren och att man kan ge en inblick i själva resmålet. Det handlar inte så mycket om att låna ut böcker, det gör vi ändå. Det speciella är att lyfta fram en litterär person och inte slå ifrån oss det och säga att det är en turistgrej, säger Magdalena Sjöström, bibliotekschef på Norsjö bibliotek.

En framtid

Erfarenheterna från projektet pekar på att det är något lättare att skapa en attraktionskraft kring en aktuell författare. Men även om graden av framgång kan variera, tror Maria Öman på den här typen av turism.

– Man skulle kunna ta en populär författare och koppla ihop det med andra arrangemang på orten. Till exempel att lyfta Åsa Larsson i Kiruna och samtidigt ha en guidad tur där man visar gamla samiska boplatser. Man kan bjussa på berättelse om hur man levde och jagade längre tillbaka i tiden. Jag tror det skulle kunna vara en framkomlig väg. Jag tror det är en positiv trend och att vi mer och mer kommer bli intresserade av den här typen av turism. Efter projektet är jag tämligen övertygad att vi människor vill få något till livs annat än bara hårdvara, säger Maria Öman.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet