Kort och gott – Bästa lättlästa bibliotek

Nu är det dags att nominera ett bibliotek till Bästa lättlästa bibliotek 2012. Det är Centrum för Lättläst som för fjärde året delar ut priset till ett bibliotek som utmärker sig i sitt arbete med tillgänglig information, nyheter och litteratur.

– Hittills har det varit hård konkurrens mellan biblioteken, många gör ett fantastiskt arbete, säger Camilla Batal, marknads- och kommunikationsansvarig på Centrum för lättläst. Men två viktiga kriterier för att vinna är att biblioteket ska jobba brett mot många målgrupper och att biblioteket är aktivt i sitt arbete med att nå dessa grupper.

Senas den 30 juni ska nomineringen vara inlämnad och förutom äran vinner biblioteket 10 000 kronor som ska användas till läsfrämjande aktiviteter.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet