Kort och gott – Ny webbportal för nyanlända

På webbportalen www.informationsverige.se finns information riktad till nyanlända. Webbportalen finns idag på sju språk och erbjuder samhällsinformation och RSS-flöde från Sveriges Radio med nyheter på flera språk. Landets alla kommuner erbjuds också att lägga in riktad information om lokala förhållanden.

– Vi ser portalen som ett redskap för den nyanlände att på egen hand hitta information om det svenska samhället och inte minst för att kunna orientera sig i sin etableringsprocess, säger Kirsten Brogaard, projektledare. Men den är också ett instrument för berörda tjänstemän att se och få förståelse för varandras uppdrag och roller.

Samtliga länsstyrelser står bakom portalen och utvecklingen sker inom länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd från Europeiska flyktingfonden. Sedan årsskiftet lanseras portalen brett och bland annat biblioteken är viktiga mottagare av informationen.

 

LÄS MER

www.informationsverige.se 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet