Kort och gott – Samtal om e-böcker under Almedalsveckan

Svensk Biblioteksförening och DIK arrangerar tillsammans ett seminarium under Almedalsveckan i Visby för att diskutera e-böcker på biblioteken. Samtalet kommer att handla om åtgärder för att ge alla bättre tillgång till e-böcker. Medverkar gör bland annat riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, Jakob Kihlberg, sekreterare i Litteraturutredningen och Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Seminariet kommer att direktsändas den 5 juli klockan 12.00 på www.saco.se.

LÄS MER

www.saco.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet