Kort och gott – SM i bokberättande

I november tar Borås stadsbibliotek över stafettpinnen och arrangerar Svenskt Mästerskap i bokberättande för bibliotekarier. Syftet med mästerskapet är att uppmuntra bibliotekarier till att bli ännu bättre på att förmedla litteratur och på att skapa arrangemang som skapar intresse för boken.

– Det är roligt att det är en tävling som är speciell för kåren och som slår ett slag för skönlitteraturen, säger Åsa Hedberg Karlsson, bibliotekschef på Borås stadsbibliotek. Och den obligatoriska romanen deltagarna ska läsa ur kommer i år att vara en svensk roman, avslöjar hon.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet