Läckbergeffekt året runt

FJÄLLBACKA Med hjälp av bland annat Västsvenska Turistrådet passar Fjällbacka på att utnyttja uppmärksamheten kring Camilla Läckberg och Fjällbackamorden. Receptet heter samarbete och målet är en ökad åretruntturism.

– Genom filmatiseringen av Läckbergs böcker kommer Fjällbacka att bli extra exponerat. Det vore dumt att inte dra nytta av det, säger Pernilla Warberg på Västsvenska Turistrådet. Och då är det jätteviktigt med samverkan mellan kommun, lokala näringsidkare och kulturen.

– Vi hakar på, bedyrar Eva Pettersson, kultur- och fritidschef i Tanums kommun.

Kulturturism

I Sverige är vi fortfarande ovana med att betrakta kulturen som ett arbetssätt att nå turister, men i Tanums kommun satsas det och en näringslivsutvecklare har anställts för att jobba mot turism och besöksnäring. Hon är bland annat engagerad i en EU-ansökan om värdskapsutbildningar och samarbete med Bohusläns Museum som gör arkeologiska undersökningar på havsbotten.

– Näringslivsutvecklarens engagemang i Fjällbacka är stort genom sitt samarbete med samhällsförening och näringsidkare, säger Eva Pettesson Vi försöker samarbeta tvärs över och sprida varandras verksamheter. Vi jobbar med kultur, bibliotek och föreningar och till hösten till exempel hakar vi på filmpremiären av Fjällbackamorden och arrangerar föreläsningar, quiz och samtal på temat ”cosy-crime” runt om i Tanums kommun.

Pernilla Warberg tror att Läckberg lockar många till Fjällbacka, både svenska och utländska turister, men hon tror inte att den utländske turisten nöjer sig med en Läckbergvandring när de kommer dit. Hon vill lyfta fram Fjällbacka och koppla på det genuina, den historiska orten.

– De har kanske läst en bok eller sett en film om Fjällbackamorden och blir nyfikna och vill veta mer. Kulturturisten är kunskapstörstig och konsumtionsbenägen. Så koppla Läckbergvandringen till film generellt, till Ingrid Bergman som hade sommarboende utanför Fjällbacka, och till fiskenäring och mat, är hennes tips.

– Här krävs samverkan kring frågan, fortsätter hon. Någonstans handlar det om att skapa nya samhällsekonomiska hållbara möjligheter, och det måste byggas organiskt. Det är de som bor på orten som ska skapa en positiv utveckling och ta kommando. Annars blir det inte hållbart i längden.

Förlängd turistsäsong

Fjällbacka har en gammal tradition som turistort. Som i många andra Bohuslänska orter flyttade de bofasta ner i källaren för att hyra ut sina hus till sommargäster under några veckor varje sommar. Eva Pettersson tror att känslan från den tiden lever kvar och kan vara en anledning till att den lokale näringsidkaren fortfarande tycker det är skönt när sommaren är över och allt övergår till det normala igen.

– Det blir väldigt trångt i hela Tanums kommun under sommaren, vinterns 12 000 bofasta byts mot 52 000 under juli månad. Alla kommer liksom på samma gång, så samtidigt som man lever av turisterna så vill man inte ha dem.

Pernilla Warberg tror det handlar mycket om en förståelse och kunskap om hur man ska dra nytta av situationen. Att i stället för att de boende ska bli irriterade på att det går folk kors och tvärs genom trädgårdarna, skapa en struktur och se det som en möjlighet till arbetstillfälle.

– Hela området kring Fjällbacka kommer ju att kunna dra nytta av Fjällbackamorden för som turist struntar du i kommungränserna. Men då krävs samverkan.

– Det är viktigt att Fjällbacka inte bara marknadsför Läckberg och Fjällbackamorden, betonar hon, Fjällbacka måste kunna stå sig när stjärnglansen kring Läckberg försvinner och kulturaktiviteter tar man ju gärna del av under andra delar av året också. Så i slutändan handlar det om att göra Fjällbacka tillgängligt året runt, att möjliggöra boende och andra evenemang året runt.

Bild på Eva Pettersson

Anpassade öppettider. Biblioteket i Fjällbacka har betydligt fler utlån på sommaren, och Camilla Läckberg är en populär författare. – Under sommaren öppnar biblioteket senare på dagen eftersom badturisterna kommer efter att de varit på stranden, säger Eva Pettersson. FOTO: Helén Andersson

Nya tider

Näringsdepartementet vill lyfta platser i vårt avlånga land som är intressanta för utländska turister och har tagit fram en nationell strategi som Svensk Destinationsutveckling fått i uppdrag att verkställa. Bohuslän är ett prioriterat område och eftersom det är där Västsvenska Turistrådet verkar har de i sin tur bland annat valt Kosterhavet och Fjällbackaskärgården som områden som kan utvecklas till goda exempel.

– Det finns ju många anledningar till att som turist besöka dessa platser, säger Pernilla Warberg. Natur och kultur är två breda teman som vi hoppas kunna ta tillvara en kvalitetsnivå som gör att turisten vill komma tillbaka.

Och visst finns det annat än mord i Fjällbacka och i Tanums kommun. Kommunen är ett stort hällristningsområde där bland annat Vitlycke museum drar många besökare, Gerlesborgsskolan lockar med konst och Kosterhavets nationalpark lockar med sin skärgård och sitt fiske.

– Allt är en gryta av turistevent och vår ambition är att förlänga säsongen och kanske göra paket och få företagare och samhällsförening att samarbeta och inte stänga hotell och restauranger i augusti, säger Eva Pettersson som tror att det finns mycket att utveckla kring turism och kultur.

– Människors beteende, resande och vanor förändras och jag är övertygad om att kulturturismen kommer att öka och att den kommer att förändra kustturismen. Sol och bad kommer att bli en del av en utvecklad besöksturism med litteratur, konst och världsarv. Och jag tror att alla kommer att haka på den trenden, säger hon övertygande. Både näringsliv, köpmän och kultur.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet