Biblioteken behöver bli bättre på skönlitteratur

Moderator Ulla Carlsson pratade om svensk litteraturpolitik tillsammans med Maria Ehrenberg, Linnéa Lindsköld, Christer Nylander, Ann Steiner och Signe Westin under Bok & Bibliotek i Göteborg. De kom in på skönlitteraturens ställning på bibliotek. FOTO: Fredrik Swedemyr

 

GÖTEBORG Biblioteken har inte alltid den kompetens som behövs för att jobba med skönlitteratur. Detta konstaterades på ett seminarium under pågående Bok & Bibliotek i Göteborg.

Den svenska skönlitteraturpolitiken avhandlades under ett seminarium på Bok & Bibliotek. Ett inledande samtal kretsade kring kvalitetsbegreppet och utmaningarna att reglera litteraturens marknad. Vi har idag en stor utgivning av skönlitteratur. Samtidigt är bokhandeln i kris och Kulturrådet försöker i dagsläget stimulera det litterära mötet i bokhandeln genom specifika stödmedel. Litteraturvetaren Ann Steiner konstaterade att krisen är djupgående. Allt fler böcker köps via nätet och på sikt finns det en risk att den fysiska bokhandeln som vi känner den idag tynar bort. Det finns ett behov att synliggöra litteraturen och här har både den fysiska bokhandeln och bibliotek en viktig roll. På biblioteken uppenbarar sig i det här sammanhanget en annan utmaning. Kompetensen att jobba aktivt med skönlitteraturen.

– Jag skulle kunna försöka linda in det i behaglig bomull. Men om jag ska vara rätt fram, så har biblioteken inte den kompetens som behövs. För det första lär vi oss inte detta på bibliotekshögskolorna och sedan finns det ingen övergripande strategi att jobba med skönlitteraturen, sa Maria Eherenberg, regionbibliotekarie i Region Halland.

Fritidsläsning

Hon framhävde vidare att det är svårt att ge skönlitteraturen rättvisa i jobbet, så länge bibliotekarier förväntas läsa på sin fritid. Detta kan jämföras med andra yrkesgrupper, som kritiker och forskare, där det är en del av yrkets natur.

– Detta är en springande punkt. Som bibliotekschef kan jag inte styra arbetet på biblioteket genom att säga till personalen att nu ska vi läsa in oss på litteraturen för 11 åriga pojkar för att försöka nå dessa, sa Maria Ehrenberg, som heller inte har hört någon chef tala om läsning av skönlitteratur under ett medarbetarsamtal.

– Däremot frågar man ofta om man kan databaserna.

LÄS MER

Läs en intervju med Ann Steiner om litteraturpolitik. Artikeln hittar du här

Läs en intervju med Linnéa Lindsköld om kvalitetsbegreppet. Artikeln hittar du här

Läs artikeln om projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek.” Artikeln hittar du här

I det senaste numret av Framsidan skriver vi om en stor undersökning som just nu pågår i regionerna Göteborg, Halland och Stockholm, där man undersöker skönlitteraturens ställning på folkbiblioteken. En tanke med projektet är att det ska leda till en utbildning som stimulerar arbetet med skönlitteratur på biblioteken. Det finns ett behov av insatser. Men det finns också en litterär entusiasm, vilket ger goda möjligheter att ytterligare ge näring åt arbetet med skönlitteraturen.

– Jag vill trots allt ge en eloge till alla kollegor som jobbar läsfrämjande. De har gett så mycket mer tid än vad de sedan har fått i lönekuvertet, sa Maria Ehrenberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet