En dag om Sommarboken

GÖTEBORG Under onsdagen arrangerade Kultur i Väst en konferens med utgångspunkt i det kulturrådsstödda projektet Sommarboken.se. Dagen fylldes med inspirerande föreläsningar och utbyte av bra och mindre bra erfarenheter från deltagande pilotbibliotek.

– Jag ser dagen som ett tillfälle att vaska guld och hoppas hitta guldklimpar från sommarens projekt som vi kan använda i en ansökan för en fortsättning, säger Sara Sivre, konsulent barn-och unga på Kultur i Väst och projektledare för Sommarboken.

Populär låda

Sommarlån på biblioteken är ju inget nytt, men alla pilotbibliotek kunde konstatera att Sommarboken hade varit något särskilt och väckt ett stort intresse där lådan gjort succé och snabbt tagit slut.

– Förutom att fylla lådan med böcker såg barnen andra möjligheter, berättade Jenny Kihlén från Tibro bibliotek. Några gillade att ha lådan som resväska, andra att ha hemligheter i den, sade hon och berättade leende om hur hon cyklat runt med lådan på pakethållaren för att göra reklam för sommarboken.

Andra gemensamma erfarenheter var att kalas med saft och tårta lockar och att lådans medföljande pyssel/skrivbok inte lämnades tillbaka i någon större utsträckning.

– Många upplevde skrivboken som tvång och av de 50 lådor vi delade ut lämnade elva tillbaka sitt häfte, berättar Susanne Sandström från Angereds bibliotek som tyckte att det roligaste med projektet var barnens entusiasm och glädje.

Jenny Kihlén instämmer och tillägger att mötena med barnen och samtalen var det bästa.

– Med boksamtalen kunde jag följa vad som hände under tiden. Inte bara före och efter.

HDK

För att inspireras till fortsatt arbete hade två föreläsare bjudits in till dagen. Två föreläsare som hade det gemensamt att de samarbetat med elever från masterutbildningen Child Culture Design på Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg.

I Lidköping tog bibliotekarie Lena Olsson-Zylberstein kontakt med HDK när ett nytt bibliotek och en ny barnavdelning skulle planeras, och i Malmö samarbetade man med HDK när Balagan, den nya avdelningen för mellanåldern, skulle arbetas fram på Malmö stadsbibliotek.

Två föreläsare som berättade om sina erfarenheter av samarbete.

– Vi vill både inspirera och visa på spannet på vad man kan göra, säger Sara Sivre.

Fortsatt arbete

Sara Sivre är vid dagens slut nöjd och sammanfattar med att konstatera att nya pengar kommer att sökas för en fortsättning av Sommarboken där förhoppningen bland annat är att den ska leva året om.

– På vintern skulle lådan kunna innehålla Bokjuryns böcker och material, och på sommaren förvandlas till Sommarboken.

 

FAKTA

Projektet Sommarboken drevs av Kultur i Väst med stöd från Kulturrådet.

Projektbibliotek sommaren 2012 var Alingsås, Angered, Lindome, Munkedal och Tibro.

Läs mer om Sommarboken på www.kulturivast.se/litteratur/sommarboken.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet