En högläsande mormor och ”Kapten Miki” – ett liv med skönlitteratur

GÖTEBORG En mormor som högläser klassiker, bra lärare i skolan och goda seriemagasin kan vara den tändande gnistan till ett livslångt intresse för skönlitteratur
– Litteraturintresset väcktes tidigt och jag minns med glädje då min mormor under ett par sommarveckor i stadsparken läste för mig den svenska originalutgåvan av ”Greven av Monte Christo” på över 1000 sidor. Jag var väl en nio, tio år, minns Gunnar Südow, litteraturkonsulent på Kultur i Väst.

– Sen varvade vi Nils Holgersson med hockey VM 1963. Men när jag själv läste så var det mer Enid Blyton och ”Kapten Miki”

Gunnar Südow betonar ursprunget till litteraturen.

– Detta att lyssna på berättelser högt är ju annorlunda och rätt fascinerande och själva ursprunget, då man förr samlades runt en lägereld eller på torget i staden för att höra. Långt, långt före boken och läsplattan.

Redan 1999 fick Gunnar Südow uppdraget att främja skönlitteraturens ställning på biblioteken när den nya Västra Götalandsregionen och Regionbiblioteket bildades.

Han var lite av en pionjär inom området, men hade också hand om det som då kallades ”invandrarverksamheten”.

– Det fanns inte en liknande tjänst någonstans i hela Sverige. Men det var på tiden. Bibliotekarierna hade släppt arbetet med skönlitteraturen och tappat kunskap, ”man var så upptagen av att datorisera sina kataloger att man inte längre var uppdaterad” skrev jag någonstans och sa i en intervju i Biblioteksbladet att bibliotekarierna höll på att bli illiterata – det blev ett himla liv, säger Gunnar Südow.

Så det blev att börja utbilda. Från november 1999 och två år framåt så genomfördes 29 utbildningsdagar, med närmare 60 föreläsare och författare för cirka 2 000 biblioteksarbetare i regionen.

– Det blev en pyramidabel succé, minns Gunnar Südow. Det var ett sådant stort och uppdämt behov efter kunskap och bildning.

– Sen dess har jag varit inblandat i många nationella, interregionala och regionala projekt och verksamheter i skönlitteratur och läsfrämjande för vuxna, alltifrån nätverksbyggande, litteraturfestivaler, författardagar och metodutveckling (MUSA), Boktips.net (140 medverkande bibliotek och cirka 5 000 boktips på nätet), Bokpuffen.se, Bokcirklar.se m m, fortsätter Gunnar.

Och nu på Kultur i Väst har arbetet vidgats till allmänheten genom Forum för poesi och prosa och Internationell författarscen.

– Man kan nog påstå att trenden har vänt. Bort från det mer teknikinriktade till att åter omfatta det gamla folkbildningsuppdraget hos biblioteken, hävdar Gunnar Südow.

 Men varför är det så viktigt att läsa skönlitteratur?

– Du får perspektiv på din omvärld, lär dig saker, får insikter och utvecklar din personlighet. Det kan vara väldigt spännande, kan ge dig men för livet och inte att förglömma, ge språklig njutning.

– Sen tror jag på läsutveckling, att man utvecklar sin smak efter hand och utmanar sig själv.

GUNNAR SÜDOWS LÄSTIPS

Ulysseus av James Joyce, i Erik Anderssons nyöversättning
Buddenbrooks av Thomas Mann, i Ulrika Wallenströms nyöversättning
Brott och straff av Fjodor Dostojevskij
Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf
Moment 22 av Joseph Heller
Mrs Dalloway  av Virginia Woolf

Nu söker Kultur i Väst medel för en fortsättning och fördjupning av det nationella projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska folkbibliotek” Region Halland, Stockholm och VG-regionen i samarbete, kommer även att genomföra detta projekt som handlar om bibliotekariers syn på och tankar om skönlitteratur och hur de arbetar med den. Detta sker genom intervjuer och enkäter.

Tredje steget är att sen att genomföra nationella utbildningsinsatser och där våga börja definiera och diskutera litteraturens kvalitétsbegrepp.

Text: Lars Bred

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet