Författarnas bästa bibliotek finns i Trollhättan

TROLLHÄTTAN Det nyinstiftade priset Författarnas bästa bibliotek tilldelas 2012 Trollhättans stadsbibliotek.

– Detta är bättre än att bli årets bibliotek. Det här priset är direkt kopplat till vårt uppdrag och det vi håller på med, så priset är ett fint initiativ, säger bibliotekschef Greg Church. Vi är väldigt hedrade att bli det första bibliotek som får priset,

Bild på Greg Church Elisabeth Lindmark

Bibliotekschef Greg Church och programansvarig Elisabeth Lindmark på Trollhättans stadsbibliotek. FOTO: Sara Britta Jadelius

Priset Författarnas bästa bibliotek delas ut av Kultur i Väst tillsammans med Författarcentrum Väst och ska ges till det bibliotek i Västra Götalandsregionen som vågat visa självständighet och mod vad gäller bokningar av författare.

– Genom att samarbeta med lokala arrangörer och egna nätverk har bibliotekets program- och utställningsansvarige, trots sparbeting, lyckats skapa en medveten blandning av kända och mindre kända författarnamn. Vi har en självklar bredd, konstaterar Greg.

FAKTA

Priset  delas ut den 27 september klockan 16.00 på biblioteks- och berättarscenen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Priset består av Författarcentrum Västs koncept ”En lång och en kort”, boka två författarbesök samtidigt.

Trollhättans Stadsbibliotek får priset med motiveringen ”Trollhättans Stadsbibliotek har under lång tid visat upp en osedvanlig bredd i sina författarbokningar. Det har inte minst kommit till uttryck i det faktum att man i många år dels varit medarrangör av en av Sveriges största poesifestivaler, Trollhättans poesifestival, och ända från start varit en högst engagerad del av Forum för poesi och prosa, Sveriges ledande scen för uppläst litteratur.”

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet