I litteraturens tjänst

GÖTEBORG Eva Fred arbetar med att entusiasmera bland andra bibliotekarier och ge verktyg att arbeta läsfrämjande med barn- och ungdomslitteratur. Det kan handla om alltifrån seminarier, utbildningsdagar, projekt och inspirationsträffar till nätverkande.
– Vi vill hitta nya metoder att öka barns läsande och användande av biblioteken, säger Eva Fred.

Hon arbetar med att främja litteratur för barn och ungdomar, både regionalt, nationellt och internationellt. Det senaste projektet heter Sommarboken.se och handlar om att stimulera barns fritidsläsning. En specialdesignad boklåda, ett litet skrivhäfte, en ny hemsida och fem pilotbibliotek är utgångspunkten. På biblioteken är det meningen att barnen ska fylla lådan med böcker de vill läsa av lust. Det handlar inte om tvång och läsningen ska ske utanför skolan när man är ledig och har tid.

– Det handlar om att arbeta med lustläsande på barnens egna villkor, säger Eva Fred, litteraturkonsulent för barn- och unga på Kultur i Väst.

Det är ett pilotprojekt med 250 barn som får sommarbokslådan. I höst sker utvärdering. Eva Fred hoppas på en förlängning och breddning av Sommarboken.

– Vår förhoppning är att Sommarboken.se ska bli ett nationellt projekt och finnas som text och bild på mjölkpaketen i framtiden.

Bild på Eva Fred

Sprider läslust Eva Fred på Kultur i Väst jobbar för att främja barn och ungas läsning. Ett sätt är att hitta olika former för samarbeten mellan bibliotek, förskola och skola. FOTO: Fredrik Swedemyr

Varför är det så viktigt att läsa böcker?

– Man får ett språk och kan lättare formulera sig. Skolan blir enklare, allt blir enklare. Zlatan måste träna för att bli en bra fotbollsspelare. Detsamma gäller läsningen. Man blir en bra läsare om man tränar.

Ett sätt att ytterligare stärka läsningen tidigt i livet är att hitta olika samarbetsformer mellan bland annat bibliotek, förskola och skola.

– En idé är ett biblioteksfritids. Istället för att hänga kvar i skolan skulle barnen kunna gå till en verksamhet och plats där de kan läsa, skriva, mysa, äta, prata och bara vara, säger Eva Fred. Den platsen kan vara ett öppet och tillgängligt bibliotek där det ska finnas relevant utbildad personal; pedagoger, bibliotekarier som möter barnen på deras nivå och där deras läs- eller skrivintresse tas om hand.

Läsningen har många värden och kan ge perspektiv. Barn som läser kan spegla sig i en text och det kan öppna ett fönster åt omvärlden.

– Spegel och fönster. Där har vi läsningen i ett koncentrat.

Vad är det mest spännande med ditt arbete som litteraturkonsulent på Kultur i Väst?

– Det är så omväxlande och man möter så många intressanta människor. Ena dagen är inte den andra lik. Jag är på kontoret en dag och nästa är det något seminarium eller en nätverksträff i en kommun någonstans. En annan dag är jag på resa till någon spännande konferens.

EVAS LÄSTIPS
Mina och Kåge av Lena Höglund
Det mesta av Anna Clara Tidholm
Sotarpojken av Liza Tetzner
Bryta om av Åsa Anderberg Strollo
Tusen gånger starkare av Christina Herrström

– Alla som arbetar med att främja barns läsning har ett viktigt uppdrag och vi måste tro på det vi gör. Berättelser är urviktiga för människan, både att få berätta och ta till sig andras, tycker Eva Fred.

Text: Lars Bred

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet