I sagans värld

MÖLNDAL I skogen mellan träden blir en fågel till en vildvittra. Litteraturen öppnar ett fönster och släpper in en gränslös värld. På Svejserdalens förskola i Mölndal har man en litteraturprofil. Med berättelsen i fokus möter barnen glädjen i såväl läsningen som leken.

Det är fantastiskt att kunna ge barnen en upplevelse och tillgång till magiska världar. Det är viktigt att redan i förskolan börja träna förmågan att när som helst kunna flytta in i en berättelse, säger Anna Hedlund förskollärare på Svejserdalens förskola.

På ett litet loft nära taknocken har Anna samlat en grupp barn. Hon tar fram Lillebror och Nalle av Jujja och Tomas Wieslander. Bland stora kuddar och grenar av papier-maché lyssnar barnen nyfiket. Just den här dagen handlar kapitlet om att vara brandman. När sagostunden ebbat ut står barnen på led. Ivriga små fötter tassar lite otåligt fram och tillbaka. Där ute förvandlas berättelsen till lek.

– Ja! Vi ska leka brandkår!

Anna delar ut små svarta och gula brandmansjackor i tamburen. Och som i en utryckning försvinner barnen springande ut genom dörren.

– Vi försöker också initiera lekar som har med berättelserna att göra, berättar Anna.

Arbetsmetoden och litteraturprofilen har växt fram genom åren. Sagan har från början varit grunden i lärandet. Utifrån en given berättelse har man sedan jobbat med element som drama, dans, dramatik, bild och form.

– I vårt arbetssätt finns det tusen möjligheter att väva in läroplanens alla delar. Men det viktigast är att det ska vara kul och att barnen är delaktiga, säger Anna vidare.

Bild på när Anna Hedlund läser högt på Svejserdalens förskola

Högläsning Anna Hedlund läser högt På Svejserdalens förskola i Mölndal har man en litteraturprofil. Sagan står i fokus för den pedagogiska verksamheten. Att skapa en bra lässtund är en del i arbetet. Sagan öppnar sedan näst intill gränslösa möjligheter att jobba vidare med såväl teater, bild och lek. Att det ska vara kul är en viktig förutsättning. FOTO: Fredrik Swedemyr

Samarbete viktigt

Senare har man även jobbat med en rad olika projekt som på olika sätt har stärkt litteraturprofilen. Bland annat var man med i Läskraft Västra Götaland 2008 som drevs av dåvarande Regionbibliotek Västra Götaland. En tanke med projektet var just att utveckla metoder för att sprida läslust.

– Vi fick igång ett bra samarbete med biblioteket och nu kommer bokbussen hit en gång i månaden. Det ger också barnen en möjlighet att vara delaktiga. De får välja böcker och kan tipsa varandra. Det blir en stund som inbjuder till samtal om böcker genom att vi som pedagoger ställer frågor. Varför gillar du den boken? Biblioteket har haft en stor roll. Bibliotekarier har bland annat informerat om nya böcker och varit med på våra drop in-stunder. En tanke har varit att barnen ska lära känna barnbibliotekarien. Samarbete är viktigt för att få in ytterligare perspektiv på sina egna tankar, fortsätter Anna.

Personalen på Svejserdalens förskola har placerat ut böcker på lite olika ställen i de olika rummen. Litteraturen är ständigt närvarande och tanken är att det alltid ska finnas en bok inom räckhåll. Boken är en del av det dagliga arbetet.

Bästa boken

Tillsammans med de andra förskolorna med litteraturprofil i Lackarebäcksområdet i Mölndal har man enats om ett antal kriterier för arbetet. Sagan eller berättelsen är utgångspunkten. Varje år väljer en grupp pedagoger från olika förskolor i området ut ett antal böcker som samtliga pedagoger på förskolorna får rösta på. Vinnaren blir årets huvudbok, kring vilken den pedagogiska verksamheten kretsar.

Att barnen får skapa, leka och uppleva en saga är en del av riktlinjerna. Det ställer också speciella krav på personalen att i vissa lägen kunna bjuda på sig själva genom att ibland spela teater.

– Vi klär ut oss. Vi har också handdockor som pedagogiska hjälpmedel och som vi gör själva utifrån den saga vi jobbar med, berättar Anna.

Bild på dockor

Hjälpredor Dockor är en del av den pedagogiska verktygslådan. Lärarna gör sina egna dockor för varje saga. FOTO: Fredrik Swedemyr

Sätta guldkant

Det är inte heller alla barn som automatiskt finner sig till rätta i en stillsam lässtund. Att på olika sätt dramatisera berättandet, är ett medvetet sätt att sätta guldkant på lässtunden. Ibland kan det också handla om att ha med sig påsar med olika föremål som knyter an till sagan. Andra gånger har man lässtunden ute i den kringliggande skogen där kanske sagan och verkligheten flyter ihop när svampar blir till små mucklor.

Med litteraturen som profil möter fantasin verkligheten i olika former. Som en numera nästan självklar del är det digitala formatet också en del av barnens vardag.

– Vi försöker också locka till att använda digitala böcker. Att använda en läsplatta ger också möjligheter att jobba med bild och film. Barnen älskar att filma och vi som pedagoger måste ge dem det utrymmet och skapa tillfällen för barnen att leva ut sin kreativitet. Att uppleva böcker måste vara lustfyllt, säger Anna Hedlund.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet