Kort och gott – Bättre läskunnighet prioriterat i EU

BRYSSEL EU:s mål är att andelen dåliga läsare bland 15-åringar ska minska till 15 procent inom åtta år. Därför tillsattes förra året en expertgrupp för att komma med förslag på hur det ska gå till.

Nu har de presenterat ett förslag som bland annat säger att skolan måste få fler lärare anställda, att digital undervisning ska uppmuntras och att ungdomar ska få mer varierad läsning i skolan med både tecknade serier och böcker. Expertgruppen tycker också att samarbetet mellan skolor och företag ska öka så att läsningen får mer relevans för verkliga situationer. Dessutom vill man starta läskunnighetsprogram som omfattar hela familjer.

I början av oktober samlas EU:s utbildningsministrar för att med rapporten som grund diskutera hur man ska gå vidare.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet