Modern förmedling av skönlitteratur i Norden

GÖTEBORG Ett av alla seminarier som samlade stor publik under bok- och biblioteksmässan handlade om förmedling av skönlitteratur och om vad de nordiska biblioteken kan lära av varandra.

– Jag kan med en gång berätta att vi inte kommer att prata om e-böcker, inledde Elsebeth Tank som på sin sista dag som chef för Malmö stadsbibliotek agerade moderator för det här samtalet, och framkallade fniss i salongen.

Hajp

För ett par år sedan var skönlitteraturens ställning inte den bästa och de som förespråkade och jobbade med den var nästan lite ute. Nu har skönlitteraturen kommit tillbaka och det arrangeras litteraturfestivaler och andra evenemang som sätter skönlitteraturen i fokus.

Trots detta säger många undersökningar att läsandet av skönlitteratur sjunker och ett av de mer övergripande målen i den aktuella Litteraturutredningen är att öka läsningen, särskilt bland pojkar. Detta faktum, och trots skönlitteraturens uppsving med egna event av olika slag, har fått Elsbeth Tank att fundera på om litteratur är en exklusiv vara för de som har utbildning

– Är det därför det har blivit en hajp, funderar hon. Och vad betyder det i så fall för demokratin.

– I Finland är det fortfarande en mindre grupp som läser, säger Tuula Haavisto, bibliotekschef i Tammerfors. Harry Potter går genom hela befolkningen, men det är ovanligt. Och än syns inga bokhyllor i inredningsmagasinen, ler hon och menar att det kanske skulle vara en väg att ändra bokens ställning.

Per Bergström, projektledare för Internationell författarscen i Malmö, berättar hur de arbetar med sina författarbesök med kringarrangemang så att alla ska känna sig välkomna.

– Det är viktigt att det händer på biblioteket och i eventkulturen finns det många nya läsare, hävdare han. Biblioteken måste våga riva barriärer.

Vän eller fiende

I Finland finns inga skolbibliotek, barnen kommer till folkbiblioteket för att låna skönlitteratur och förknippar därmed inte läsning med skolan.

– Biblioteket blir något annat för de som inte gillar skolan, säger Tuula som tror att det kan vara en anledning till att läsningen bland unga i Finland stiger.

– Men det handlar också om traditionellt arbete, fortsätter hon. Vi arbetar systematiskt och på samma sätt hela tiden. Det ger resultat.

I Oslo har det första spadtaget till ett nytt stadsbibliotek just tagits. En lång och en omtalad process är äntligen igång. I Oslo finns också sedan några år tillbaka ett väl fungerande Litteraturhus, ett hus som, enligt stadsbibliotekarie i Oslo Liv Säteren, gjort succé tack vare att planeringen av ett nytt bibliotek dragit ut på tiden.

– Litteraturhuset kommer att få problem när nya biblioteket är klart, tror hon. Då kommer vi att erbjuda samma möjligeter med mötesplaster för alla läsare och författare. Men succén med Litteraturhuset har helt avgjort skapat en litterär hajp i Norge.

Per Bergström menar att genom att också vara en mötesplats för författare skiljer sig Litteraturhusen mot biblioteken.

– Men det finns också en risk om stora förlag går in och sponsrar. Vilka författare får då tillträde till Litteraturhuset, undrar han. Här har biblioteken en annan uppgift.

– I Finland prata vi inte alls om Litteraturhus, tillägger Tuula Haavisto. Bibliotekens roll är väldigt tydlig.

TIPS

Läs mer om internationell författarscener i Sverige i senaste numret av Framsidan. Artikeln hittar du här

– Litteraturhusen dyrkar litteraturen, menar Mogens Vestergaard. Skulle vi ha ett Litteraturhus i Roskilde skull vi definitivt samarbeta och lära oss av dem om litteraturförmedling.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet